melkøya
Hammerfest LNG på Melkøya Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

– Det er en påstand som vi ikke kjenner oss igjen i.

Energiteknikk omtalte tirsdag CCS-ekspert og SINTEF-rådgiver Erik Lindebergs beregninger som konkluderte med at det er mulig å fange og lagre CO2 på Melkøya for 832 kroner per tonn, langt  mindre enn de over 6000 kronene per tonn som Equinor hevder det kan koste.

Lindeberg hevdet at Equinors tall minner ham om selskapets regnestykker om fangst og lagring av CO2 for 30 år siden, da ting plutselig ble ti ganger dyrere enn det han viste, uten at han fikk tilgang til tallene som lå bak.

Venstres Ola Elvestuen mener Equinors kostnadstall for fangst og lagring av CO2 (CCS) på Melkøya minner ham om kampen for elektrifisering av Utsirahøgda, da dette alternativet ifølge Elvestuen ble forsøkt «regnet vekk» ved å hevde at det var for dyrt.

– Jeg stoler ikke på tallene vi får presentert, sa Elvestuen.

Avviser kritikken

Gisle Ledel Johannessen, pressetalsperson i Equinor, avviser påstanden om at selskapet forsøker å «regne bort» prosjektet.

«Det er en påstand som vi ikke kjenner oss igjen i. Vi har gjort et omfattende arbeid med studier, analyser og prosjektutvikling over mange år for hvordan Hammerfest LNG best kan utvikles for fremtidig verdiskaping med lavest mulig CO2-utslipp. Prosjektet er utviklet i tråd med myndighetenes krav og de valgte løsningene bygger på partnerskapets vurderinger basert på vår fagkompetanse og våre kvalitetssystemer for prosjektstyring», svarer han i en epost til Energiteknikk.

Gisle Ledel Johannessen
Gisle Ledel Johannessen, pressetalsperson i Equinor,

Som hovedregel unntatt offentlighet

– Lindeberg er kritisk til at tallene ikke er åpne. Hvorfor får ikke han og vi se alle de relevante tallene for dette i PUD?

«Det som er levert for Snøhvit Future er ikke en ny PUD, men en endret PUD og gjelder for landkompresjon og elektrifisering av Hammerfest LNG. Den inneholder en beskrivelse av den valgte løsningen, som myndighetene nå skal ta stiling til. Dokumentasjonen som følger med søknad om endret PUD inneholder informasjon som er kommersielt sensitiv for selskapene, og er som hovedregel unntatt offentlighet. Vi forholder oss til olje- og energidepartementets veileder for PUD og PAD, dette er normal praksis», svarer Johannessen.

Lang nedstengning

– Overdriver dere vanskeligheten og tidsbruken som er nødvendig, og dermed skaper et enormt høyt nåverditap på grunn av et halvt års utetid? Er det virkelig nødvendig med et halvt år?

«Vi har brukt ni år med studier, analyser og prosjektutvikling for å videreutvikle Snøhvit og kutte utslipp fra Hammerfest LNG. Snøhvit-partnerskapet har konkludert med at landkompresjon og elektrifisering er den beste løsningen.

I en tidligere fase studerte vi ulike løsninger for å redusere CO2-utslippene fra Melkøya, som var et krav fra myndighetenes godkjenning av den opprinnelige PUDen fra 2002. En full CCS løsning ble studert i 2009-2010 etter krav om en utredning fra MDIR. Utredningen viste at en ombygging av anlegget for en slik løsning vil være kompleks og omfattende med tilhørende høye kostnader. Det vil også kreve store arealer og medføre en lengre periodes nedstengning av anlegget. I 2017-18 ble full CCS igjen vurdert, med samme konklusjon: ombygging av Melkøya og integrasjon av et nytt fangstanlegg og infrastruktur for CCS gir en betydelig høyere tiltakskost enn elektrifisering. Det ble derfor besluttet ikke å utrede dette alternativet videre».

«Andres utregninger og hva som måtte ligge til grunn for dem får stå for deres regning», skriver Johannessen.

Les også: 

Aasland: Alternativene på Melkøya «er alle vurdert som ulønnsomme»

Advarer mot statisk syn på Melkøya-forbruket

Melkøya skal få kraften fra land