Havvind
Illustrasjonsfoto: Ørsted

Skal utrede hybride nettløsninger til Sørlige Nordsjø II og eventuelle tilleggsarealer.

«Departementet legger til grunn at eventuelle hybride nettløsninger skal bygges, eies og drives av Statnett», skriver Olje- og energidepartementet i et brev til Statnett som Energiteknikk har fått innsyn i.

Regjeringen skal tildele arealer tilsvarende 30 GW havvind innen 2040, og skal fremover gjennomføre jevnlige tildelingsrunder. Neste runde med utlysning av områder for havvind er planlagt i 2025, og da kan det ifølge regjeringen være aktuelt med hybride nettløsninger for deler av utlysningen.

Les også: NVE: Hybrid havvind kan gi lavere kraftpris

Skal utrede hybridnett

Regjeringen har besluttet å gi Statnett ansvaret for å planlegge nettet til havs.

«Lange ledetider for utvikling av nett gjør at det er behov for å starte planlegging av nettløsninger tidlig, spesielt for hybride løsninger. Departementet ber derfor Statnett starte utredning av eventuelle hybride nettløsninger fra produksjon i Sørvest F, som omfatter det åpnede området Sørlige Nordsjø II og eventuelle tilleggsarealer. Nettløsning vil vurderes konkret for hvert enkelt prosjekt», skriver OED.

Det var E24 som først omtalte brevet.

Departementet skriver at det vil komme nærmere tilbake med ytterligere avklaringer i andre halvår, herunder behovet for planlegging av andre nettløsninger for 2025-runden.

Departementet vil forskriftsfeste Statnetts rolle som systemansvarlig til havs.

Kritisk linje

Statnetts konsernsjef Hilde Tonne advarte tidligere i sommer om at regjeringens manglende avklaring kunne forsinke havvindutbyggingen kraftig.

Hun kommenterer departementets avklaring slik:

«Nå som vi har fått i oppdrag å utrede mulige hybride nettløsninger for neste fase av havvindsatsningen kan vi sette i gang med dette viktige arbeidet. Nett er på kritisk linje for havvindsatsningen, og Europa er godt i gang med disse planene. Nå kan vi fortsette det gode samarbeidet vi har med våre europeiske kolleger for å planlegge gode mulige løsninger. Det vil gjøre det mulig for oss å sikre at gode løsninger for Norge kan være på plass i tide.

Departementet peker på at eventuelle hybride nettløsninger skal bygges, eies og drives av Statnett. Vi har lang erfaring med bygging av undersjøiske høyspentforbindelser, og et fremtidig havnett vil henge tett sammen med utviklingen av kraftsystemet på land. Vi har et tett og godt samarbeid med kolleger i de andre landene rundt Nordsjøen som har tilsvarende oppgaver og jobber aktivt inn i de europeiske samarbeidsorganisasjonene for å sikre utviklingen av gode felles løsninger for teknologi, systemutvikling og marked».

Les også: Statnett anbefaler land-ledning til Grenland framfor hybridkabel