bir
Foto: Cecilie Bannow

Hevder å tape over 100 millioner kroner på avgiftshoppet.

BIR AS er skuffet over regjeringens forslag til statsbudsjett, der det legges opp til at avfallsforbrenningsavgiften skal øke med hele 85 prosent.

Selskapet drifter et anlegg for behandling av avfall og produksjon av store mengder energi i Rådalen i Bergen. Anlegget produserer fjernvarme til en rekke av Bergens innbyggere og til større virksomheter som Universitetet i Bergen, Haukeland sykehus.

Anlegget  i Rådalen slipper årlig ut ca. 220 000 tonn CO2, og BIR har derfor over tid arbeidet med å realisere et anlegg for fangst av CO2. Til det trengs støtte fra myndighetene.

Det kom i forslaget til statsbudsjett ingen forslag om støtte til karbonfangst i Rådalen. Det kom derimot altså et forslag om å øke forbrenningsavgiften med hele 85 prosent.

Dette vil anslagsvis utgjøre en årlig kostnad på 104 millioner for BIR, skriver selskapet i en pressemelding.

«En avgift på over 100 millioner kroner årlig vil gjøre det vanskelig eller umulig for BIR å delta i finansiering av et anlegg for karbonfangst i Rådalen. På denne måten virker forbrenningsavgiften slik at den motvirker reduksjon av CO2», heter det i meldingen.

BIR påpeker at forbrenningsanleggene utfører en samfunnsoppgave i å håndtere avfall som ikke kan gjenvinnes, og skaper energi ut av dette.

«Det er de aktørene som skaper avfallet som evt. bør skattlegges for utslipp», skriver selskapet.

Les også: Avgiftshopp kan øke søppeleksporten til Sverige