havvind
Illustrasjonsfoto: Equinor

Begrenset åpenhet kan redusere tilliten og bidra til å svekke samarbeidsklimaet, advarer direktoratet.

Olje- og energidepartementet har foreslått å hemmeligholde søknadene om prekvalifisering og tildeling områder for vindkraft til havs.

Presseorganisasjoner, miljøorganisasjoner og fiskeriorganisasjoner har vært svært kritiske til forslaget, som har vært på høring.

I sitt høringsinnspill kommer Fiskeridirektoratet også med kritikk av forslaget.

«Direktoratet begrunner forslaget om unntak fra innsyn i søknadene og for å begrense partsinnsyn, med at omfanget av innsyn kan bli så arbeidskrevende at det vil føre til lengre saksbehandlingstid for søknadene. Fiskeridirektoratet mener det prinsipielt er vanskelig med tiltak som reduserer åpenheten rundt prosesser knyttet til vindkraft til havs.

Begrenset åpenhet kan redusere tilliten og bidra til å svekke samarbeidsklimaet. Åpenhet bør være regelen i alle deler av behandlingen av slik saker for å sikre best mulig sameksistens mellom ulike næringer med interesser i norske havområder», skriver Fiskeridirektoratet.

Både Fornybar Norge og Offshore Norge støtter OEDs forsalg om hemmelighold, i sine respektive høringsinnspill.

Høringsinnspillene kan leses her.