Stikkord: Clemens Kraft

Grytneselva kraftverk

Lave kraftpriser og lave renter svekket også resultatet for 4. kvartal.

Høy gjeld og lave kraftpriser ga økte tap.

Grytneselva kraftverk

Rentesikring slo feil da rentene sank.