Stikkord: Clemens Kraft

nordbøåni

Men renteøkning og høyere kraftpris reduserte underskuddet.

graffer

Verken hekkende og fredet rovfugl eller norgesrekord i lite nedbør har hindret Clemens Kraft i å bygge småkraftverket Graffer i Lom.

Grytneselva kraftverk

Lave kraftpriser og lave renter svekket også resultatet for 4. kvartal.

nordbøåni

Høy gjeld og lave kraftpriser ga økte tap.

Grytneselva kraftverk

Rentesikring slo feil da rentene sank.