Stikkord: Zero

Blir kommunikasjonsdirektør i Vy.

havvind

Skal utforske prosjektmuligheter i Sørlige Nordsjø II.

hurtiglader

Foreslår å heve grensen for energiavregning for hurtigladere fra 100.000 til opp mot 400.000 kWh.

sleipner

Skal unngå kostbare investeringer i nettet på land.

Bjørn Arild Gram

– Innflytelsen ikke vesentlig styrket, mener KS, mens LNVK vil ha kompensasjon.