sørnettet
Sørnettet i Troms og Nordland. Arkivfoto: Tore Halvorsen

Statnett ville vite hva som er galt med Vattenfall-løsningen, DSB kaller saken «avsluttet».

  • Øyvind Zambrano Lie

[abform_energi]
Etter en årelang strid mellom Statnett og de lokale netteierne i Sørnettet (132 kV) i Sør-Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, avviste Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 27. juni i fjor Statnetts ønske om å gå over fra spolejording til direktejording uten gjennomgående jordline. DSB mente Sørnettet ikke lenger ble...
Artikkelen er 714 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.