Stikkord: El og IT Forbundet

lønnsforhandlinger

Samfunnsbedriftene og arbeidstakerorganisasjonene er enige i mellomoppgjøret om Energiavtale I og II.

riksmekleren

Fire nettselskaper og én kraftentreprenør kan bli rammet av streik.

Strandskog

Arbeidslivskriminalitet må prioriteres høyere, elsikkerhetsarbeidet må få mer ressurser og sanksjonene mot alvorlige brudd må bli hardere, krever Nelfo og El og IT Forbundet,

forhandlinger

Enighet om minstelønnsøkning på over 27.000 kroner.

Energi Norge møter EL og IT Forbundet hos Riksmekleren mandag.

Tariff-forhandlinger 2020

Hevder Energi Norge-krav «ville ført til kraftige svekkelser av tariffavtalen»..

møte med solberg om vannkraftskatt

Vil sikre investeringer i vannkraften.