Stikkord: Energinet

Energinet og belgiske Elia har inngått avtale.

energiøy

Energinet og 50Hertz ser på muligheten for å overføre 2 GW vindkraft fra energiøy.

Deltar for første gang i det danske kapasitetsmarkedet for manuelle reserver.

Planer om 16.000 MW i Danmark, ofte på steder uten nett.

Kassø-Frøslev

Ny 400 kV-ledning skal bedre utnyttelsen av den norske vannkraften.

kabel

3 av 4 kabler til Danmark er ute av drift.

Kraftinvesteringer i Norden

Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.