Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Agder Energi Nett AS tillatelse til å bygge en ny kraftledning mellom Kulia og Kristiansand, går det fram i en melding på direktoratets nettside. Tiltaket innebærer bygging av om lag 9,6 kilometer ny kraftledning og riving av ca. 45,6 kilometer eksisterende kraftledning. Bakgrunnen for vedtaket er at de eksisterende ledningene mellom Kulia og Hallandsbru, og Kulia og Bjelland er gamle og nærmer seg sin tekniske levetid. NVE mener det er nødvendig å gjøre tiltak for å sikre strømforsyningen. De eksisterende ledningene skal rives etter at den nye ledningen er bygget.
Foto: Øyvind Lie

Ny 132 kV-ledning.

  • Tekst logo
  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Agder Energi Nett AS tillatelse til å bygge en ny kraftledning mellom Kulia og Kristiansand, går det fram i en melding på direktoratets nettside. Tiltaket innebærer bygging av om lag 9,6 kilometer ny kraftledning og riving av ca. 45,6 kilometer eksisterende kraftledning. Bakgrunnen for vedtaket er at...
Artikkelen er 97 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.