Bildet er tatt i Lysebotn 2 kraftverk.
Foto: Kristofer Ryde/Lyse

Lyse-konsernet hadde i 2019 et årsresultat på 928 millioner kroner, mot 1 064 millioner kroner i 2018.

  • Tekst logo
  • Tore Halvorsen

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

I 2019 endte kraftproduksjonen i Lyse på 4,6 TWh, mot rekordhøye 7,5 TWh i 2018. Det reduserte produksjonsvolumet medførte en nedgang i underliggende driftsresultat fra forretningsområdet energi fra 2 478 millioner i 2018 til 1 264 millioner i 2019, ifølge en pressemelding fra Lyse. Elnettvirksomheten bidro med stabil drift og få driftsavbrudd i perioden. Underliggende driftsresultat fra virksomheten var på 199 millioner kroner, på samme...
Artikkelen er 65 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.