AUS
NTE Enterprise hadde full kontroll da de gjennomførte arbeid under spenning (AUS) i 2013. Foto: Øyvind Lie

I fjor mottok DSB 544 meldinger om ulykker med elektrisk årsak. Det er 23 færre enn i 2018.

  • Tekst logo
  • Øyvind Lie

Det går fram av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps årsrapport. At antallet ulykker de siste årene har vært stabilt over 500, selv om det har vært jobbet forebyggende, kan ifølge direkoratet både ha sammenheng med et høyt aktivitetsnivå i bransjen og en mer positiv holdning til å rapportere ulykker. Det...
Artikkelen er 247 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..