Foto: Google

Anslår at datasentre vil bruke 3-8 TWh i 2040.

En ny rapport Oslo Economics og Asplan Viak har laget for NVE, har blant annet sett på potensialet for å utnytte spillvarme fra datasentre. – Vi anslår at elforbruket i datasentre vil øke mellom 3–8 TWh innen 2040. Det vil derfor være viktig å se på mulighetene for hvordan spillvarme fra datasentre...
Artikkelen er 72 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent.

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..