Foto: Google

Anslår at datasentre vil bruke 3-8 TWh i 2040.

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

En ny rapport Oslo Economics og Asplan Viak har laget for NVE, har blant annet sett på potensialet for å utnytte spillvarme fra datasentre. – Vi anslår at elforbruket i datasentre vil øke mellom 3–8 TWh innen 2040. Det vil derfor være viktig å se på mulighetene for hvordan spillvarme fra datasentre...
Artikkelen er 72 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.