Foto: Øyvind Lie

For nettilknytning av fellesskapets vannkraft.

  • Tekst logo
  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

De siste 20 årene er det blitt bygget nesten 1000 nye kraftverk i Norge. Kostnaden for nettilknytningen til bæres i stor grad av forbrukere i området hvor kraftverkene ligger. Det kan argumenteres for at denne kostnaden er skjevt fordelt fordi nytten av den nye kraftproduksjonen kommer hele landet til gode,...
Artikkelen er 70 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.