Foto: Statnett

I andre kvartal 2023.

  • Tekst logo
  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Det går fram av et høringsforslag Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE sendte ut onsdag. Bakgrunnen for forslaget er at dagens tidsoppløsning på 60 minutter i balanseavregningen og markedene, ikke gir insentiver for markedsaktørene til å tilpasse produksjon og forbruk innad i timen. Ved å endre tidsoppløsningen til 15 minutter, vil...
Artikkelen er 543 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.