Den siste store flommen i Mjøsa var i 1995.
Foto: Øyvind Holmstad/Wikimedia Commons

I hele landet.

  • Tekst logo
  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Det er fortsatt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i elver som vesentlig kommer fra indre strøk. I Sør-Norge er det først og fremst elver som har en stor andel av dreneringsområdet over 500-700 moh. I nord gjelder det også elver med lavereliggende dreneringsområde, skriver NVE i sin analyse...
Artikkelen er 315 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.