Vindturbin
Illustrasjonsfoto: Øyvind Lie
Foto: Øyvind Lie

26,1 TWh i Sverige, 10,7 TWh i Norge.

  • Øyvind Lie

Ved utgangen av 1. kvartal 2020 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 36,8 TWh, skriver NVE i en pressemelding.

Det opprinnelige elsertifikatmålet for utgangen av 2020 var en samlet utbygging på 28,4 TWh. Dette målet er altså allerede nå overoppfylt med 8,4 TWh.

Av dette er 26,1 TWh bygget i Sverige og 10,7 TWh bygget i Norge. Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020, samt i Sveriges mål om ytterligere 18 TWh til 2030.

Totalt er 24,2 TWh under bygging per april 2020, hvorav 14,3 TWh i Sverige og 9,9 TWh i Norge. For Norge er det kun inkludert kraftverk som har planlagt idriftsettelsesdato innen utgangen av 2021. I tillegg er 5,1 TWh investeringsbesluttet i Sverige, ifølge kartleggingen som Energimyndigheten gjennomførte per april 2020.

Det kommer frem i den kvartalsvise oversikten NVE og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet.