– Vassdragslaboratoriet vil få en lenge etterlengtet oppgradering, sier en fornøyd professor Oddbjørn Brunland på Institutt for bygg og miljø ved NTNU.

Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet ved NTNU i Trondheim har fått bevilget til sammen 55 millioner kroner til oppgraderinger. Midlene er tildelt av Norges forskningsråd gjennom Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur.

  • Tekst logo
  • Stein Arne Bakken

Midlene vil bli tildelt for perioden 2020-2023. Om lag 23 millioner kroner går til Vassdragslaboratoriet. Beløpet dekker den første av tre faser i den planlagte oppgraderingen av laboratoriet. – Vi har et stort behov for bedre og mer moderne laboratoriefasiliteter. Disse midlene vil gi vår forskning et betydelig løft, sier...
Artikkelen er 456 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..