Illustrasjonsfoto: Google

Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.

  • Tekst logo
  • Øyvind Lie

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å oppheve Stortingets vedtak om å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta i store datasentre. Vedtaket er ikke iverksatt, i påvente av nødvendig avklaring med Eftas overvåkingsorgan ESA om forholdet til statsstøttereglene. «Usikkerheten og mangelen på forutsigbarhet som næringen opplever nå, er uheldig. Å...
Artikkelen er 111 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..