NINA og Statnett har funnet indikasjoner på at de såkalte «grisehalene» kan forhindre kollisjoner og fugledød.
Foto: Roel May

Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.

  • Tekst logo
  • Atle Abelsen

Statnett, NINA og NVE har i flere år brukt fugleradar for å kartlegge fugletrekk og fuglenes adferd rundt blant annet kraftledninger. Hensikten er å forstå bedre hvordan topografi og habitater påvirker fuglenes bevegelser, og hvordan fuglenes adferd påvirkes av kraftledninger. En viktig del av prosjektet er også å verifisere om...
Artikkelen er 573 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.