Bundestag
Tyskland har nylig vedtatt en ambisiøs hydrogen-strategi. Bildet viser den tyske Forbundsdagen i Berlin.
Foto: Nadia Nadienka/Wikimedia Commons

Tyskland har vedtatt ambisiøs hydrogenstrategi.

  • Øyvind Lie

Den tyske forbundsregjeringen har vedtatt sin hydrogenstrategi, som slår fast at hydrogen er avgjørende for dekarbonisering av tysk stål- og kjemiindustri. Tysklands næringsminister Peter Altmaier kunngjør samtidig at landet skal bli ledende i verden innen hydrogenteknologi.

Innen 2030 ser forbundsregjeringen et hydrogenbehov på mellom 90 og 110 TWh. For å dekke inntil 14 TWh av behovet, skal det bygges ut 5 GW elektrolysekapasitet innen 2030 og ytterligere 5 GW innen 2035/2040, skriver Norsk Tysk Handelskammer i en pressemelding.

Foruten tilgjengelige milliardbeløp fra ulike fond og løpende investeringsprogrammer, setter forbundsregjeringen av ytterligere ni milliarder euro til satsingen. Syv av disse skal brukes til å stimulere hydrogenteknologier på markedet, mens to er øremerket utvikling av internasjonale partnerskap.

I en artikkel publisert av Tysklands stiftelse for vitenskap og politikk (SWP) identifiseres Norge som en av to prioriterte partnere for EU innen hydrogen fordi landet har kommet langt med å utvikle hydrogenteknologi og er en viktig gass- og strømleverandør for Tyskland.

– Vi opplever stor interesse for hydrogenprosjekter både fra norske og tyske aktører. Ettersom begge land nå satser på hydrogen, ser vi flere muligheter for bilateralt samarbeid innen teknologiutvikling, innovasjon og demonstrasjonsprosjekter. Handelskammeret har også nylig opprettet en bilateral arbeidsgruppe på hydrogen for å identifisere samarbeidsområder, sier administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer, Michael Kern i en meldingen.

Norge lanserte nylig sin egen hydrogen-strategi, som fikk kritikk fra bransjen for å være for lite ambisiøs.