Tidal Sails
Tidal Sails-teknologien forankres både til land og til sjøbunnen.
Foto: Tidal Sails

Teknologien er forbedret, håper på EU-støtte.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har godkjent en søknad fra Finnmark Tidal Energy om forlenget konsesjonsperiode for å bygge og drive tidevannskraftverk i Kvalsundet i Hammerfest kommune i Finnmark til og med 1. januar 2025. Finnmark Tidal Energy er et datterselskap av Tidal Sails AS. Opprinnelig konsesjon for kraftverket ble...
Artikkelen er 765 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.