CCB Energy Park
Coast Center Base i Øygarden utenfor Bergen.
Foto: CCB

Får 77 millioner i støtte fra Enova.

  • Øyvind Lie

Ved CCB Energy Park i Øygarden kommune utenfor Bergen skal Coast Center Base (CCB) produsere hydrogen fra gass i et nytt pilotanlegg.

CCB har inngått samarbeid med ZEG Power, et norsk teknologiselskap som har utviklet teknologi for å produsere hydrogen fra gass med integrert CO2-fangst, skriver Enova i en pressemelding.

Pilotanlegg

Pilotanlegget skal bygges vegg i vegg med mottaksanlegget for CO2 på Kollsnes. Det langsiktige målet er storskala hydrogenproduksjon, og dette pilotanlegget er første trinn på veien dit.

– Kombinasjonen av etablert virksomhet, tilgang på ressurser og stedets unike lokasjon gir store muligheter for en industriell utvikling, sier viseadministrerende direktør Ronny Haufe i CCB i meldingen.

Planen er å starte produksjonen i 2022.

– ZEG-teknologien representerer en løsning som kan bidra til grønn utnyttelse av betydelige gassressurser på norsk sokkel, som igjen vil bidra til grønn verdiskapning, sier daglig leder Kathrine K. Ryengen i ZEG Power.

Enova-støtte

Enova støtter pilotanlegget med 77 millioner kroner.

– Å kunne produsere hydrogen kostnadseffektivt er en viktig brikke inn mot lavutslippssamfunnet, hvor hydrogen kan ha en sentral rolle å spille både innenfor industrien og til transportformål. Derfor er det veldig gledelig at CCB sammen med ZEG ønsker å teste ut teknologi som både kan øke virkningsgraden, få ned prisen og kutte utslipp, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.