Produksjon av solceller.
Foto: Norsun

Bevilger penger til hydrogen, solkraft og flytende havvind.

  • Øyvind Lie

I forbindelse med den grønne omstillingspakken kunngjorde Forskningsrådet torsdag nye bevilgninger til fornybar energi.

Blant annet får Norconsult 15,9 millioner kroner til et prosjekt om «robuste optimale lavenergiløsninger for energieffektiv drift av energiintensive bygninger med tidsvarierende varme- og kjølebehov», går det fram i en melding fra Forskningsrådet.

Norsun får 15,2 millioner kroner til å utvikle store monokrystallinske solceller, mens Blue Wind AS får 2,5 millioner kroner til å forske på en nedsenkbar flytende havvindturbin.

38 millioner kroner gis til tre prosjekter som skal gi nye løsninger for bruk og produksjon av hydrogen i Norge.

NEL Hydrogen Electrolyser AS får 16 millioner kroner til å gjennomføre siste ledd i utviklingen av en trykksatt alkalisk elektrolysør. Målet med prosjektet er å tilby storskala kostnadseffektiv hydrogenproduksjon som kan takle raske svingninger som vil oppstå på grunn av variabel produksjon av fornybar kraft, skriver Olje- og energidepartementet i en melding.

Nexans AS får 12 millioner kroner til å utvikle en kombinert forsyningsstreng for undersjøisk energioverføring av både elektrisk strøm og hydrogen. Prosjektet er et samarbeid med Sintef Industri.

Aker Solutions AS får 10 millioner kroner til å å utvikle teknologi for produksjon av hydrogen fra naturgass som vil være relevant for den norske satsingen på fullskala CO2-håndtering gjennom blant annet Northern Lights.