Tina Bru
Olje- og energiminister Tina Bru (H). Arkivfoto: Øyvind Lie
Foto: Øyvind Lie

Regjeringen vil konsentrere seg om knutepunkter og leverandørkjeder.

  • Øyvind Lie

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til en forsterket hydrogensatsing i statsbudsjettet for 2021, med særlig vekt på å støtte utvikling og etablering av infrastruktur. Regjeringen vil konsentrere satsingen om knutepunkter og leverandørkjeder som legger til rette for bruk av hydrogen.

– Denne satsingen er historisk og skal bidra til å få fram mange spennende hydrogenprosjekter de neste årene, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.

Regjeringens hydrogenstrategi peker ifølge Bru ut retningen for veien videre. Våren 2020 bevilget regjeringen 120 millioner kroner til innovasjonsprosjekter der hydrogen har en sentral plass. Regjeringen følger nå opp strategien med friske midler i budsjettet.

Den grønne pakken, vedtatt før sommeren 2020, har styrket Enova med to milliarder kroner, noe regjeringen forventer vil gjøre det mulig å gjennomføre enda flere hydrogenprosjekter. Et nytt arbeid med et veikart for hydrogen skal bidra til å systematisere denne satsingen videre.

Regjeringen vil jobbe for å øke antall pilot- og demonstrasjonsprosjekter av hydrogen og hydrogenbaserte løsninger, få etablert helhetlige verdikjeder for hydrogen, legge til rette for bruk av hydrogen innenfor nye anvendelsesområder og sikre ytterligere teknologiutvikling for å redusere produksjonskostnadene.