Eigerøy
Her på Eigerøy i Rogaland skal det bygges demonstrasjonssenter for integrasjon av lokale energikilder.
Foto: Nettalliansen

Får EU-støtte til å integrere lokale energikilder i øysamfunn.

  • Øyvind Lie

Dalane Energi og Prima Protein på Eigerøy er de største norske deltakerne i et nytt innovasjonsprosjekt i regi av EU. Prima Protein produserer marine proteiner og marine oljer fra pelagisk råstoff.

Eigerøy i Rogaland blir prosjektets demonstrasjonssenter, opplyses det i en pressemelding.

Prosjektets mål er å bygge et system for å kombinere og integrere lokale energikilder som hydrogen, spillvarme, treflis, batteri og elektrisitet. Slik skal det sikres en trygg, fleksibel og fossilfri energiforsyning for områder med begrenset tilgang til elektrisk infrastruktur, som for eksempel øysamfunn.

Prosjektet har et budsjett på over 80 millioner kroner

Integrerer energikilder

Det skal utvikles en fullskala demonstrasjonsmodell på området til Prima Protein på Eigerøy, hvor andre industrialiserte øysamfunn vil kunne etterligne systemet. I første omgang er øyene Kreta og Hebridene, vest Skottland, partnere i prosjektet. Disse vil følge prosjektet gjennom utviklingen og påse at systemet på Eigerøy kan tilpasses deres infrastruktur.

Noen teknologier er allerede i bruk i Europa, mens andre må betegnes å være mer på «laboratorienivå». Disse skal videreutvikles og tilpasses en større skala gjennom det EU-finansierte Robinson-prosjektet. Tilsvarende integrasjoner skal ikke tidligere ha vært gjort i en så stor skala.

Nye forretningsmodeller

Dalane Energi AS skal i tillegg til å ha ansvar for integrering mot eksisterende infrastruktur, sette opp og drifte en hydrogenfabrikk som bruker lokalprodusert elektrisitet til å produsere hydrogengass.

«Prosjektet introduserer flere nye og innovative teknologier som hittil ikke er særlig brukt i Norge og som kan danne grunnlag for nye forretningsmodeller», sier Idar Sønstabø i Dalane Energi i meldingen.

Til sammen er 10 ulike nasjonaliteter med 18 ulike partnere involvert i prosjektet.