Skisse av metanolfabrikk
Skisse av den planlagte metanolfabrikken i Finnfjord i Troms. Foto: Statkraft

Vil bygge anlegg som kan bruke 1 TWh per år.

  • Øyvind Lie

Statkraft, Finnfjord og CRI utvikler i fellesskap det første kommersielle anlegget for produksjon av grønn metanol, skriver Statkraft i en melding på sin nettside. Anlegget skal få en kapasitet på 100.000 tonn per år. CO2 fanget fra utslippene til Finnfjord ferrosilisiumanlegg og hydrogen fra elektrolyse av vann med fornybar elektrisitet...
Artikkelen er 231 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent.

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..