Stattkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen. Foto: Øyvind Zambrano Lie

– Det er bra å legge om til elektrifisering, men det er enda bedre hvis vi kan bruke restvarme, sier Statkraft-sjefen.

– Er fjernvarme energieffektivisering, spør Energiteknikk Statkrafts administrerende direktør Christian Rynning-Tønnesen.

Bakgrunnen er Norges vassdrags- og energidirektoratets påstand om at «bruk av fjernvarme til oppvarming av bygg ikke generelt kan kalles energieffektivisering», og at fjernvarmebransjen føler seg for dårlig vektet i NVEs forslag til energimerkeordning.

– Det avhenger litt av måten det blir gjort på, svarer Statkraft-sjefen.

– Der hvor man bruker varmepumpe til å skaffe varme inn i fjernvarmenettet, er det jo det. Da får du to og en halv gang mer varme ut enn du putter strøm inn i varmepumpen. Også er det, i Trondheim for eksempel, en måte å ta hånd om avfall på. Varmen for avfallsforbrenning blir brukt. Og da er det jo energieffektivisering i forhold til bare å brenne det, sier Statkraft-sjefen.

Avveing mot varmepumpe

Han legger til at fjernvarme generelt en ganske effektiv oppvarmingsform.

– Men det er i konkurranse med varmepumpebruk i den enkelte bolig eller bedrift. Så det må gjøres en avveining om hvor mye fjernvarme man bør ha kontra varmepumper, understreker han.

– Har du noe syn på diskusjonen om vektingen i energimerkeordningen som diskuteres i fjernvarmebransjen nå? Bør fjernvarme for eksempel komme bedre ut enn fjernvarme?

– Jeg har ikke en egen mening om det. Jeg mener begge deler er bra, men hva som er best, det har ikke jeg et eget syn på.

Advarer mot søppeleksport

Det har han imidlertid på regjeringens forslag om økt avgift på avfallsforbrenning.

– I nåværende forslag til statsbudsjett, er det også lagt på veldig store ekstra avgifter på forbrenning av avfall, og det må jo vi som fjernvarmeprodusent betale. Vi mener at det heller burde være de som genererer avfallet som betaler, slik at man får ned plast- og fossilinnholdet i avfallet. Og vi har ikke noen mulighet til å legge det på kundene. Dette er en avgift som burde lagt på der den oppstår, og ikke på oss som tar hånd om avfallet. Hvis vi ikke får gjort noe med det, blir det bare veldig mye avfallstransport til Sverige og brenning der, og det er vel ikke hensikten, sier Rynning-Tønnesen.

Fjernvarme får ned strømforbruket

– Hvor viktig er fjernvarme for å avlaste effektbruken i kraftnettet?

– Fjernvarme er viktig for at vi ikke skal bruke altfor mye strøm her i landet. Det er bra å legge om til elektrifisering, men det er enda bedre hvis vi kan bruke restvarme og andre ting i tillegg. Sverige har for eksempel mange ganger mer fjernvarme enn oss, selv om vi har omtrent samme temperaturer. Det gjør at kraftforbruket per innbygger i Sverige er langt lavere enn i Norge.

– Så fjernvarme bør være en del av det fremtidige energisystemet i Norge, ikke på bekostning av varmepumper, men i tillegg, og delvis integrert rett inn i fjernvarmesystemene. Også bør man designe skattleggingen, også av fjernvarmenettet, sånn at man får det til. Altså å skattlegge det man ikke vil ha, og ikke det man vil ha, sier Statkraft-sjefen.

Les også:

Statssekretær mener det ikke er kontroversielt at fjernvarme er energieffektivisering

NVE: Vi straffer ikke fjernvarmen

Varmepumpeforeningen synes NVEs forslag virker nøye gjennomtenkt