Stikkord: Mørenett

kyrkjeeide

Måler batteriene i trafostasjonene kontinuerlig for å fange opp feil.

mast

Oppnådde et resultat etter skatt på 101,4 millioner kroner i 2020.

nyhamna

Advarer mot omklassifisering av 132 kV-nettet i Møre og Romsdal.

kraftlinje møre og romsdal

I et varsel om vedtak går NVE inn for å omklassifisere 132 kV-anlegg i Møre og Romsdal og Trøndelag fra transmisjonsnett til distribusjonsnett.

mørenett

Lave strømpriser og lav rente har redusert overføringskostnadene.

møre og romsdal

Mørenett inviterer andre nettselskaper i regionen til å dele verdiene innen 12 måneder.

Forsøket på å få til en felles overtagelse av Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal feilet.

Signerte kontrakt med Mørenett, skal dele med BKK Enotek.

mørenett

– Men intensjonsavtalen står godt, sier administrerende direktør Rune Kiperberg i Mørenett.