Stikkord: Nordkraft

batterier i Narvik

Nordkraft og Stolt-Nielsen Holding har inngått avtale om partnerskap for å få realisert en stor batterifabrikk i Narvik.

Skoddeberg kraftverk

Eierne får likevel samme utbytte som i fjor.

mf landegode

Nordkraft og Shell vil levere hydrogen til fergene over Vestfjorden, men får konkurranse av en aktør som planlegger hydrogenfabrikk i sjøen ved Bodø havn.

nordre platå

Nordkraft og Fortum fikk Siemens Gamesa med på en just-in-time-leveranse for å minimalisere arealbruken i Sørfjord vindpark.

narvik

Den siste eierkommunen, Narvik, har sagt ja.

Inntak Ritaelva

Rasfare og krevende adkomst førte til at Nordkraft forsøker en ny løsning på inntaket til to småkraftverk i Ullsfjord.

Kun to kommuner gjenstår.

Lødingen rådhus

Nær halvveis i å få kommunenes godkjennelse til fusjonen mellom Nordkraft og Hålogaland Kraft.

troms kraft

Troms Kraft tjener 119 millioner kroner på salget, Nordkraft slipper «uheldig» vetorett.

Prytz og Frantzen

Styrene i Hålogaland Kraft og Nordkraft anbefaler eierne å fusjonere.