Stikkord: Sintef

batterlab

SINTEF investerer nå 45 millioner kroner i et laboratorium for produksjon og testing av battericeller som skal stå klar i løpet av året.

SINTEF Energi og SINTEF Ocean deltar i et nystartet europeisk samarbeidsprosjekt som skal demonstrere testmetodikk for bølgekraftomformere.

nve

Dårlig tidsoppløsning, gamle datastrukturer og manglende støtte for fleksibilitet og batterier. NVE ber om 45 millioner kroner til å utvikle nye modeller.

NTNU

Forskningsrådet gir 120 millioner kroner til det nye forskningssenteret NorthWind. Konkurrenter fra Vestlandet nådde ikke opp.

hywind

Inngår samarbeidsavtale om havvind og og energisystemer.

Ikke bruk senere

SINTEF utvikler et verktøy for å finne den beste plasseringen av fornybar kraftproduksjon, energilagring og lading av elbiler langs veiene.

lia

Forskningsmiljøet i Trondheim har langt større tro på mulighetene for oppgradering og utvidelser enn NVEs anslag på 6-8 TWh.

HydroCen har utviklet ny metode for flomdemping og testet den ut sammen med bransjeaktører.

vassdragslaboratoriet

Fikk se forskning på pumpekraft. «Veldig spennende», sier Bru til Energiteknikk.

Gerd Kjølle

For arbeid med forsyningssikkerhet i strømnettet.