Sjef for varme i Hafslund

Eirik Folkvord Tandberg blir ny konserndirektør for Varme i Hafslund, og administrerende direktør i Hafslund Varme, fra 18. mars. Han erstatter Jan Presttun, som går av med pensjon.

Norges største vindturbiner i drift

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet fredag Skomakerfjellet vindpark i Trøndelag. Bare én av de store turbinene dekker strømforbruket til over 1200 nordmenn.

«Slukket» 12,8 millioner sparepærer

Under Earth Hour mellom klokken 20.30 og 21.30 i går kveld reduserte Hafslund Netts kunder strømforbruket med 90 megawatt. Det tilsvarer at de til sammen slukket 12,8 millioner LED-sparepærer på 7 watt.

Rammekontrakt til Powel

Trondheimsselskapet Powel har vunnet rammekontrakt med energikonsernet Uniper og eier E.ON Business Services. Denne rammeavtalen har en varighet på fire år, og det er mulighet for utvidelse utover Norden mot Mellom-Europa og Storbritannia

Lave kraftpriser kan skape ny industri

Energipriser for kraftintensiv industri i Norge er blant de laveste i verden, viser ny studie. Lave kostnader og stabil tilgang på fornybar kraft gir et godt utgangspunkt for videreutvikling av norsk industri i global konkurranse.

PLUSS I SFE

Sogn og Fjordane Energi (SFE) sin årsrekneskap for 2015 syner eit resultat etter skatt på 113 millionar kroner. Korrigert for dei ekstraordinære postane året før, er resultatet om lag 24 millionar betre enn for 2014. Eigarane kan vente seg eit utbytte på totalt 60 millionar.

180 MNOK svakere enn i 2014

E-CO Energi oppnådde et tilfredsstillende resultat for 2015, lave kraftpriser tatt i betraktning. E-CO Energis driftsinntekter ble på 2.511 millioner kroner mot 2.863 millioner kroner i 2014. Vellykket prissikring og god produksjonsplanlegging bidro til at konsernets salgspris ble 34 prosent over spotprisen. Årsresultatet ble 533 millioner kroner mot 713 millioner kroner i 2014. Styret foreslår et utbytte på 685 millioner kroner. Konsernet forventer lavere resultater fremover på bakgrunn av terminprisene for 2016 og følgende år.

Svakere i Akershus Energi

Konsernregnskapet til Akershus Energi viser et årsresultat etter skatt, og korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter, på 128 millioner kroner for 2015, mot 159 millioner kroner i 2014. Svært lave kraftpriser bidro til det svake resultatet. Sikringssalg av kraftproduksjonen i 2015 har gitt positivt bidrag.

På akkord med sine meningers mot

De seneste ukene har jeg fulgt den politiske prosessen rundt selskaps- og funksjonelt skille i landets energiselskaper med interesse. Jeg har vært vitne til et klassisk eksempel med store mot de små, denne gang i energibransjen.

Gode snøforhold de fleste steder

Påsken kommer tidlig i år og mesteparten av landet er fortsatt godt dekt med snø. Unntaket er lavereliggende områder langs kysten fra Østfold til Nordland som er stort sett snøfrie nå.

Bidrar i digital trafostasjon

- Prosjektet har som mål å forbedre effektiviteten, sikkerheten og innsikten i fremtidsrettet kraftforsyning.

Overveldende respons

Det har tatt helt av i forhold til hva vi så for oss da vi startet med denne kampanjen! Vi har fått konkrete henvendelser til jobber, og ikke minst har vi hatt det himla gøy de siste ukene, sier fabrikksjef John Harald Log ved Nexans Karmøy.

Ap varsler omkamp

Gårdsdagens debatt i Stortinget var engasjerende. Kveldens avstemning bekrefter et knapt flertall for både et selskapsmessig- og funksjonelt skille. Fristen for gjennomføringen blir den 1.1.2021. Det vil si langt ut i neste stortingsperiode. Blir det et regjeringsskifte varsler Ap at det kan bli omkamp om det funksjonelle skillet.

Lyse-økonomi under press

Lyse-konsernet hadde et årsresultat på 708 millioner kroner i 2015. Også fjoråret var preget av lave kraftpriser, og den høye produksjonen kompenserte ikke for fallet i markedspriser på kraft. Televirksomheten fortsetter veksten, og har styrket markedsposisjonen også gjennom fjoråret.

El-boom i norske hytter

Det norske hyttelivet er på få år blitt mer elektrisk. 72 prosent av hyttene er nå tilkoblet strømnettet, og forbruket øker.

Støttet 4864 energi- og klimaprosjekter i 2015

Enova investerte 2,6 milliarder kroner fordelt på til sammen 4846 energi- og klimaprosjekter i 2015. Prosjektene skal gi et energiresultat på 1,8 TWh viser Enovas resultatrapport som ble publisert torsdag. Energiresultatet tilsvarer energibruken til samtlige husholdninger i Vestfold.

Kvinnestrøm til teknologi- og realfag

Kvinneandelen blant Teknas medlemmer er i sterk vekst. Siden årtusenskiftet har andelen steget fra 17 til 29 prosent, og blant studentene er nå 42 prosent kvinner.

Kan bli verdensledende på bioøkonomi

Med riktig satsing kan Norge bli verdensledende på bioøkonomi, også utover marin sektor. Det mener et bedriftsutvalg som fredag overleverte sine innspill til regjeringen.

Vindkraft forbi kjernekraft

I 2015 gikk vindkraft forbi kjernekraft i installert kapasitet.