Med håp om et bedre neste år

Nå er det viktig å se opp og frem, og ikke la det som ligger bak tynge seg ned. Det bør være et godt motto for 2018, som ligger blankt og ubrukt foran oss.

Komplett til Tenneelva

Energi Teknikk har signert kontrakt med Tussa Energi AS om levering av komplett elektromekanisk utrustning til Tenneelva kraftverk.

Straum til 1500 husstandar

NVE gjev Plahtes Eiendommer løyve til bygging av Terråk kraftverk i Bindal kommune i Nordland. Kraftverket vil produsere om lag 29 GWh i eit middels år. Dette svarar til straumbruken til om lag 1500 husstandar.

Det viktigaste er å redde klimaet

Sirkulærøkonomi er eit stort moteord no til dags. Nokon tek til orde for at då skal ein gjenvinne alle fraksjonar i avfallet, koste kva det koste vil. Dersom dette skulle bli den rådande politikken, så vil det bli veldig dyrt for dei som betaler renovasjonsavgift og det vil gje auka klimagassutslepp. Eg vil minne om at det viktigaste som vi kan gjere no er å hindre CO2 utslepp til atmosfæren slik at atmosfæren unngår ein ukontrollert og irreversibel oppvarming.

OED-ja til Rafoss kraftverk

Olje og energidepartementet har i desember 2017 godkjent Sira-Kvina sine nye planer for Rafoss kraftverk.

Forhandler om fusjon

Ringeriks-Kraft og Øvre Eiker kommune har inngått en avtale om starte eksklusive forhandlinger om vilkårene for salg av aksjene i Øvre Eiker Energi AS med de tilhørende datterselskaper Øvre Eiker Nett AS, Øvre Eiker Strøm AS og Øvre Eiker Fibernett AS, til Ringeriks-Kraft.

Ny dam og økt regulering

Agder Energi har vedtatt å bygge ny dam Langevatn og rehabilitere den rasutsatte tunnelen mellom Langevatn og Nåvatn i Åseral. Prosjektet vil øke produksjonen av fornybar energi tilsvarende strømforbruket til 2100 husstander.

Konkurrerer om vindkontrakt til havs

Statoil har leverte bud for å delta i havvindkonkurransen Hollandse Kust område I&II, et opptil 760 MW stort prosjekt i den nederlandske delen av Nordsjøen. Dette er den første havvindkonkurransen i verden uten bruk av subsidier.

Har du flettet ekte julehjerter?

Blir det satt ny forbruksrekord av strøm denne julen? Det er et spørsmål som alltid er relevant på denne tiden av året. Et kjent høydepunkt er mellom kl. 15.00 og 18.00 juleaften. Da er det full middagsfres i landets komfyrer fra Nordkapp til Lindesnes.

Tar IKT-trusselen på største alvor

Syv av ti kraftselskaper har opplevd IKT-angrep, men uten at selve kraftforsyningen er blitt rammet. Det viser en fersk NVE-rapport. Næringen tar den økende trusselen på største alvor.

Ingen økning i nettleien

Nettleien vil ikke øke i 2018. – Dette er en gladmelding til våre kunder, sier nettsjef Frode Valla i Helgeland Kraft.

Lofotkraft investerer 244 MNOK neste år

Lofotkraft tar nye løft for forsyningssikkerheten i 2018. Totalt er det vedtatt investeringer i konsernet for i underkant av 244 millioner kroner. For de ulike selskapene i konsernet fordeler rammen seg som følger:

Dette mener EL og IT om ACER

EL og IT Forbundet har utarbeidet et notat om ACER og hva det har å si for energipolitikken i Norge.

Sterkere skog skal gi færre strømbrudd

En ny tynningsmetode langs kraftgatene skal gi sterkere skog og færre linjebrudd. Det vil komme både kundene og samfunnet til gode i form av færre strømbrudd og lavere kostnader.

En halv milliard til FoU

ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 52 nye prosjekter i denne utlysningsrunden i tillegg til nye PILOT-E prosjekter. Til sammen deler ENERGIX ut over en halv milliard kroner til energiforskning.

Bygger Jølstra Kraftverk

Sunnfjord Energi har vedtatt å bygge Jølstra Kraftverk. Konsesjon for prosjektet ble gitt 21. juni i år. Kraftverket skal i et middels år produsere drøyt 200 GWh.

Mindre for konsesjonskraft

Konsesjonskraftprisen for 2018 er fastsatt til 11,20 øre per kilowattime (kWh). Dette er en reduksjon fra prisen for 2017, som er 11,48 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2018.

Hundre år med vannkraft

Oljefunnet på Ekofisk-feltet i 1969 forvandlet Norge til en internasjonalt viktig energinasjon. Men lenge før oljen begynte å strømme opp av Nordsjøen, ble den norske økonomien drevet av en annen type energi: vannkraft.

Halmstrå kan varme byer

Halmen som blir igjen på åkeren etter en vanlig norsk kornhøst kan dekke energibehovet til over 100 000 husstander. Bare en liten andel utnyttes i dag.