Nyther

Statkraft åpnet 6. februar sin største vindpark utenfor Europa, den 519 MW store vindparken Ventos de Santa Eugênia i Bahia, Brasil.

Reguleringsmyndighet for energi (RME) har gitt varsel om vedtak som innebærer at nettselskapet Linja kan kreve anleggsbidrag fra Lefdal Mine Datasenter i Måløy for bygging av 132 kV-nett.

Ved 16.30-tiden onsdag kollapset deler av demningen på Braskereidfoss kraftverk i Glomma. Store vannmasser strømmer nå gjennom åpningen.

statnett

Statnett har ikke et tilfredsstillende system for arkivering og loggføring av systemkritiske vedtak.

nett Nordland

Navnet blir Arva, nord-samisk for energi og viljestyrke.

Halvårsresultatet ble 5 287 millioner svenske kroner.

Etter seks år slutter Magnus Hall som konsernsjef i Vattenfall.

Sweco Norges driftsresultat for første halvår ble 121,5 millioner kroner.

En ansatt, som arbeider for Statnett, hos entreprenøren Dalekovod omkom etter en ulykke med firhjuling i Rogaland i går ettermiddag.

vindturbin

200 meters høyde reduserer produksjonskostnaden med 11 øre/kWh i Skorveheia.

Kraftinvesteringer i Norden

Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.

stolpe

I tre måneder.

kjetil lund

For å håndtere situasjon med økt spredning av koronavirus.