Vindkraft

Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

Regjeringen åpner Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

vindturbin

Energi Norge og Norwea vil gi mer til vertskommunene.

Bjerkreim

Nettinvesteringene faller i år, vindkraftinvesteringene neste år.

Vindturbin

Hevder regelverket blir brukt feil.

rein

NVE mener rein kunne gått inn i anleggsområdet, men vindkraftutbyggeren vil klage.

solcelle-installering

Det hjelper ikke at fossil-industrien rammes enda hardere, ifølge IEA.

Kriegers Flak

Skal overvåke turbinfundamenter på Kriegers Flak.

Vindturbin

26,1 TWh i Sverige, 10,7 TWh i Norge.

Havvind-turbin

Rotordiameter på 222 meter.

Vindturbin

Sju klager på fire vedtak.