Vindkraft

hywind

ESA godkjenner investeringsordning for flytende havvindprosjekter.

wind semi

Enova lanserer et nytt program for flytende havvind med ramme inntil to milliarder kroner i første runde.

Regjeringens beslutning om elektrifisering av Melkøya blir møtt med kraftige reaksjoner fra miljøbevegelsen, reindriftsnæringen og fra enkelte partier, som SV og Fremskrittspartiet, men også blant lokale Sp-politikere.

To av tre kan akseptere vindkraft på land - på visse betingelser, viser en spørreundersøkelse NHO har gjort.

Svenske og japanske investorer går inn i det eksisterende UtsiraVIND-konsortiet med Odfjell Oceanwind og Source Galileo.

Fornybar Norge oppfordrer regjeringen til å oppnå et bredt politisk forlik om grunnrenteskatt på vindkraft på land.

hywind tampen

Fiskebåt, som er interesseorganisasjonen for den havgående fiskeflåten, har fremmet klage på Miljødepartementets vedtak om tillatelse til utbygging og drift av Hywind Tampen vindpark.

ekofisk

Både Petroleumstilsynet, Havforskningsinstituttet og LO stiller seg positiv til forslaget til program for konsekvensutredning av Ekofisk Vind.

Tyskland og Storbritannia skal få sin strømforbindelse. En 725 kilometer sjøkabel skal etter planen være i drift i 2028 med en kapasitet på 1400 MW.

For første halvår har Statkraft et rekordhøyt underliggende driftsresultat på 21,8 milliarder kroner.

tetraspar

Nye jurister og økonomer skal legge forholdene til rette for å utnytte havvinden og utvikle en livskraftig leverandørindustri.

vindturbin

Går glipp av erstatning på 34,5 millioner kroner, og må betale statens sakskostnader.

vindturbin

Skal kjøpe strøm fra to finske vindparker.              

vindturbin

Per 1. juli 2021 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 47,6 TWh.

arnstad

– Da har du bare bygd en ny mellomlandsforbindelse via en havvindstasjon, sier Marit Arnstad.

fosen vind

Energi Norge og Norwea går i en felles høringsuttalelse sterkt imot at det blir innført produksjonsavgift på landbasert vindkraft.

De nyeste tallene viser at 100 pågående vannkraftprosjekter vil produsere 1,7 TWh/år når de står ferdig.

Equinor går sammen med RES og Green Giraffe i et samarbeid om å by på og prosjektere flytende havvindprosjekter i kommende franske utlysninger.

tina bru

Uten fremdrift kan konsesjonene bli trukket tilbake.