Vindkraft

Roan vindpark

Antar at kraft fra land til Draugen og Njord kan øke den maksimale vindkraftproduksjonen på Fosen med 33 MW.

vindturbin

Energi Norge og Norwea advarer mot alvorlige konsekvenser hvis kompensasjonsordningen for vindkraftkommuner drøyer.

statkraft hovedkontor

Statkrafts internasjonale satsing er fortsatt i en oppbyggingsfase, men står allerede for over 30 prosent av selskapets verdiskaping.

nedre røssåga

Produksjonen av kraft var på hele 45,7 TWh i 1. kvartal.

fornybarkonferansean

Vil ha strategisk mål om én til en-utveksling med sokkelen: – Da har du egentlig ikke stjålet kraft fra land.

turbin

Øker produksjonen med 300 GWh.

havvind

Konsesjonsprosessen tar flere år, og myndighetene har lite erfaring.

havvind

Mellomlandsforbindelser med vindpark i midten kan få unntak fra reglene om at Statnett skal eie dem.

karoline

OED-rådgiver tror isteden på mål for antall arbeidsplasser og verdiskaping, og ser i første omgang for seg radialer og ikke masket nett.

andreas thon aasheim

Etter nesten elleve år i Norwea går han til Cloudberry Clean Energy.

Venter at produksjonskostnadene for landvind i Norge vil flater ut på 25 øre/kWh, foreslår brutto-miljøavgift på 2 øre/kWh.

borssele

Kjøper halvparten av havvindparken Borssele 1 og 2 i Nederland fra Ørsted.

56,9 millioner kroner regner Statkraft med det vil koste å rive Smøla vindpark.

Kelwin-2

Kelwin-2 er selskapets andre storskala batteriprosjekt i landet.

sprengskjøting

Ledningen skal frakte ut all energien fra Nord-Europas største vindpark.

havvind

Tror 30 GW havvind i 2030 vil få dagens vindkraftmotstand til å fortone seg som en «mild bris».

vindturbin

Overskudd kan lettere flyttes ut gjennom aggressiv skatteplanlegging, og den demokratiske legitimiteten svekkes, advarer ny rapport.

havvind

Det får både SV og Frp til å riste på hodet.

turbin

Aker Offshore Wind og havvind-utviklerselskapet Hexicon har inngått avtale om å utforske muligheter for å bygge flytende vindprosjekter.