Vindkraft

hywind tampen

Fiskebåt, som er interesseorganisasjonen for den havgående fiskeflåten, har fremmet klage på Miljødepartementets vedtak om tillatelse til utbygging og drift av Hywind Tampen vindpark.

ekofisk

Både Petroleumstilsynet, Havforskningsinstituttet og LO stiller seg positiv til forslaget til program for konsekvensutredning av Ekofisk Vind.

Tyskland og Storbritannia skal få sin strømforbindelse. En 725 kilometer sjøkabel skal etter planen være i drift i 2028 med en kapasitet på 1400 MW.

For første halvår har Statkraft et rekordhøyt underliggende driftsresultat på 21,8 milliarder kroner.

tetraspar

Nye jurister og økonomer skal legge forholdene til rette for å utnytte havvinden og utvikle en livskraftig leverandørindustri.

vindturbin

Går glipp av erstatning på 34,5 millioner kroner, og må betale statens sakskostnader.

vindturbin

Skal kjøpe strøm fra to finske vindparker.              

vindturbin

Per 1. juli 2021 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 47,6 TWh.

arnstad

– Da har du bare bygd en ny mellomlandsforbindelse via en havvindstasjon, sier Marit Arnstad.

fosen vind

Energi Norge og Norwea går i en felles høringsuttalelse sterkt imot at det blir innført produksjonsavgift på landbasert vindkraft.

De nyeste tallene viser at 100 pågående vannkraftprosjekter vil produsere 1,7 TWh/år når de står ferdig.

Equinor går sammen med RES og Green Giraffe i et samarbeid om å by på og prosjektere flytende havvindprosjekter i kommende franske utlysninger.

tina bru

Uten fremdrift kan konsesjonene bli trukket tilbake.

galaaen

Kritisk til at mangel på data brukes som argument for effektavgift. 

Raggovidda

Med planlagt igangsettelse i 2024 får vindparken kun en driftsperiode på kun 22 år med dagens konsesjonsvilkår.

seatwirl

OED har gitt unntak fra reglene om åpning av areal.

Reinsfors dam

Statnett anslår at produsentoverskuddet øker med 19 milliarder kroner.

turbin

Utløser opsjon og mer enn dobler eierandelen.

bru kwarteng

Men respekterer at Norge først vil høste erfaringer fra NSL og NordLink.