Mangler oversikt over vedlikehold

DSB avdekket tolv avvik og ga fire anmerkninger etter tilsyn ved Troms Kraft Nett tidligere i år. Det blir blant annet påpekt manglende oversikt over vedlikehold.

Behandlet 60 klagesaker

Elklagenemnda har i 2016 registrert 354 ulike type henvendelser. 60 saker ble fremmet for behandling og vedtak.

Eventyrlig elv reddet

Hvis du noen gang har vært i Rullestadjuvet, glemmer du det aldri. Nå er det reddet fra kraftutbygging, etter iherdig innsats fra Naturvernforbundet og Turistforeningen.

Opna fornybarinkubator i Trondheim

Olje- og energiminister Tord Lien opna tysdag Watts Up, landets første fornybarinkubator i Energibygget i Trondheim.

Vil forskriftfeste krav

For å sikre en effektiv og forsvarlig innføring av nordisk balanseavregning (NBS) og nasjonal datahub for måleverdier (Elhub), må nettselskapene tilpasse sine systemer og rutiner til de nye løsningene. NVE ønsker derfor å forskriftsfeste krav til nettselskapenes forberedelser.

Robot bedrer flysikkerheten

En ny montasjerobot og nye flymarkører er utviklet for å merke kraftledninger raskere og sikrere enn det har vært mulig før.

Vindkraft bidrar til verdiskapning

Norconsult og Agenda Kaupang står bak en ny, norsk studie som har målt nasjonal, regional og lokal verdiskaping som følge av bygging og drift av vindkraftanlegg. Resultatene viser et mer positivt bilde av ringvirkningene i anleggs- og driftsfasen enn det som har vært vist tidligere.

Rødt lys for miljøinnsats

Hvis vi skal nå FNs bærekraftsmål innen 2030, må forskningen gjøre folk og næringsliv i stand til å ta de rette valgene.

Får ståkarakter og vel så det

Nå er resultatene klare fra underveisevalueringen av ENERGIX-programmet som Oxford Research har gjennomført.

Slår seg sammen i vest

Haugaland Kraft AS og Skånevik Ølen Kraftlag SA har inngått intensjonsavtale om å integrere Skånevik Ølen Kraftlag inn i Haugaland Kraft.

Solprosjekt inn for landing på Sola

Utslippene av klimagasser på Stavanger Lufthavn Sola skal halveres innen 2020. Avinor og Lyse ser på hvordan robotklippere og solcelleteknologi kan bidra til å nå målet.

Tunnelkontrakt på 267 MNOK

Bravida Norge AS har signert kontrakt med Statens vegvesen som leverandør av elektro på utbyggingen av Eiganes- og Hundvågtunnelen i Stavanger. Kontraktsverdien for Bravida er på 267 millioner kroner, og er den største elektrokontrakten som Bravida noen gang har inngått på et norsk veitunellanlegg.

Statnett tar el-grep i Oslo

Statnett har søkt NVE om å fornye Sogn transformatorstasjon i Oslo. Sogn transformatorstasjon er gammel og må skiftes ut for å sikre trygg strømforsyning i hovedstadsregionen i fremtiden.

Innovasjon for fremtiden i Stavanger

Ett av Norges største demonstrasjonsprosjekter for framtidens strømnett er i ferd med å se dagens lys i Stavanger sentrum. 14 av 30 nettstasjoner er bygget om på nattestid mens store deler av byen sover. Nå blir ulike instrumenter for å overvåke og fjernstyre anlegget montert og koblet til.

Satser i Tyskland

Agder Energi Venture har kjøpt 61,4 % av aksjene i Nordgröön Energi GmbH & Co. KG. Investeringen er viktig for å forberede Agder Energi-konsernet på endringene som skjer i det europeiske energimarkedet.

Skal investere 140 milliarder i strømnettet

Det er planlagt investeringer for 140 milliarder kroner i strømnettet frem til 2025. Det viser en fersk undersøkelse fra Energi Norge.

EFTA-ja til landstrøm-støtte

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) gir grønt lys til en støtteordning som skal få ned forurensingen fra sjøfart i Norge. Ordningen vil gi lavere skattesats på direkte strømtilførsel til fartøyer slik at de kan bruke mindre drivstoff.

Reddet julelys for hele Grenland

Det måtte et par Skagerak-gutter uten høydeskrekk til for å fikse årets juletrebelysning på Vealøs-tårnet i Skien.

Fremtiden er digital

Det er ikke politiske pålegg, men teknologi som driver verden fremover.