Innføringen av nordisk balanseavregning er forsinket

Lanseringen av nordisk balanseavregning er forsinket og prosjektet tar sikte på en ny lanseringsdato i første kvartal 2017.

Energibransjen setter digital fart

I løpet av et lite tiår har musikk, film og tv- og bankbransjen forandret seg til det ugjenkjennelige. Digital disrupsjon har gjort CD-er og DVD-er overflødige og i bankene oppbevarer man ikke lenger kontanter. Av mange blir nå energibransjen tippet som den neste store sektoren til å gå gjennom slike enorme forandringer.

Kesko kjøper Onninen

Kesko kjøper Onninen. – Dette vil styrke begge enhetenes konkurransekraft, sier den norske sjefen for Onninen, Endre Espeseth.

Sverige går foran

Sveriges folkevalgte forhandler nå om fremtidens kraftmarked. Det har versert spekulasjoner om tidlig nedstengning av landets kjernekraftanlegg, som kan skape store ubalanser i det nordiske kraftmarkedet.

Etablerer energiledelse ombord

Framtidens kontrakter skal vinnes med mer energieffektive skip. Det mener Knutsen OAS Shipping, som nå innfører Enova-støttet energiledelse om bord i ett av sine gasstankskip.

Kabel gjennom fjellet

Elektrofirmaet LOS Elektro har utviklet en banebrytende teknologi for forlegning av høyspentkabel i fjell som vil kunne erstatte fremtidig bygging av luftlinjer.

Den første på land for OPS

Norske OPS Composite Solutions har fått i oppdrag å levere 100 komposittmaster til Eidefoss Nett. Mastene skal produseres i selskapets produksjonslokaler i Sørlandsparken ved Kristiansand.

Et stort teknologisprang

En helt ny type høyspenningsgenerator kan snu opp-ned på havvindindustrien. Til sommeren etableres et selskap som skal videreføre den tekniske og den kommersielle utviklingen.

Sterk støtte til vannkraften

Folket har talt: Satsing på fornybar energi oppleves som et av de viktigste klimatiltakene, og vannkraft er den mest populære energikilden. Det viser TNS Gallups klimabarometer som ble presentert i går.

Statkraft med mer vindkraft i Sverige

I går åpnet vindparkene Björkhöjden og Ögonfägnaden i Sverige. De to nye parkene omfatter 123 vindturbiner som vil produsere ca 1,1 TWh årlig.

Lavere strømregning ved smartere bruk av nettet

NVE vil gi klarere føringer for hvordan nettselskapene skal utforme nettleien. Nettleien bør stimulere strømkundene til å bruke strøm på en smart måte, slik at strømregningen ikke blir større enn nødvendig.

Mange er skuffet

Vi er meget skuffet over antall besøkende fra energibransjen. Tilbakemeldingene fra utstillere i Energihallen på årets Eliade, som i disse dager arrangeres i anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm, er temmelig entydige.

Stor ressursbruk – liten merverdi

Første planrunde i gjennomføringen av vanndirektivet er under avslutning. Det er brukt store ressurser på gjennomføringen uten at dette har gitt en ønsket merverdi i forvaltningen av vann og vassdrag. Energi Norge mener derfor at prosessene og organiseringen i neste vannplanperiode må forenkles.

Avgift holder strømprisen oppe

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 28,7 øre/kWh i 1. kvartal 2016. Dette er en nedgang på 8,3 prosent fra 1. kvartal i 2015. Økt forbruksavgift på elektrisk kraft gjorde at total strømpris for husholdningene var tilnærmet uendret i samme periode.

Batteriløsning for solenergi

ABB demonstrerer en helt ny, app-overvåket inverter med integrert energilager for hjemmeprodusert solenergi for første gang på Eliaden, som i disse dager pågår i anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm.