Ladeteknologi

De to selskapene vil sammen utvikle batteri- og energiløsninger.

Eviny har sikret seg 142 av de 900 lokasjonene for ladestasjoner for hurtiglading av elbiler i Tysland.

Østfold Energi er en av aktørene bak en av Norges største destinasjonsladeparker. Der skal de blant annet teste hvordan batteriene kan levere systemtjenester.

Norskutviklet teknologi skal snu fergelading fra en belastning til en forsterkning for svake nett.

lader

En økning på 27 prosent fra 2019.

Ledeboks

Ber om en ladestrategi som både skal sikre nok utbygging og enklere lading.

lynlader

Nå kan man lade både elbåt og elbil samtidig på samme sted i Florø.

landstrøm

Enova gir nesten 25 millioner kroner i støtte til nye landstrømprosjekter i Kristiansand, Ålesund, Stokmarknes, Helgeland og Florø.

lading buss bodø

32 busser skal kunne lade samtidig i Bodø.

kople

Ishavskraft inngår partneravtale om ladeinfrastruktur med Ringerikskrafts ladeselskap Kople.

elbil lading

I alle nybygg skal det fra 1. juli være klargjort for å installere elbilladere, har regjeringen bestemt.

mer

Kjøper 51 prosent av Bee Charging Solutions AB.

lading nord

Enova gir 14,8 millioner kroner i støtte til 12 ladesteder.

elbil lading

Lyses selskap Smartly har inngått en rammeavtale med Bane Nor Eiendom om etablering og drift av ladeløsninger ved jernbanestasjoner over hele landet.

elbil lading

Boligeierne skal enkelt kunne installere elbiladere når de ønsker det.

lading glitre

Glitre Energiløsninger og CaCharge inngår samarbeid.

Ladestasjoner i nord

Lager 25 nye ladesteder sammen med lokale kraftselskaper.

elbil lading

Styret kan ikke lenger si nei.

Skagerak Nett invester 16 millioner kroner i ladeteknologi for ferger.