Ladeteknologi

mer

Kjøper 51 prosent av Bee Charging Solutions AB.

lading nord

Enova gir 14,8 millioner kroner i støtte til 12 ladesteder.

elbil lading

Lyses selskap Smartly har inngått en rammeavtale med Bane Nor Eiendom om etablering og drift av ladeløsninger ved jernbanestasjoner over hele landet.

elbil lading

Boligeierne skal enkelt kunne installere elbiladere når de ønsker det.

lading glitre

Glitre Energiløsninger og CaCharge inngår samarbeid.

Ladestasjoner i nord

Lager 25 nye ladesteder sammen med lokale kraftselskaper.

elbil lading

Styret kan ikke lenger si nei.

Skagerak Nett invester 16 millioner kroner i ladeteknologi for ferger.

Bastøferga

Skal levere 129 GWh over 5,5 år til Moss-Horten-fergene.

elbil statkraft

Går over til ladbar bilflåte.

Ledeboks

Gir sikrere og raskere lading, ifølge Norsk elbilforening.

lading elbuss

NEK vil gi aktørene en arena for å diskutere felles løsninger.

Zinus

LOS Gruppens landstrømselskap.