Uncategorized

ringhals

Kjernekraft vil sannsynligvis være ukommersielt fram til 2050, skriver Rystad Energy i en rapport.

Stolpe

Kan få mulkt på 12.000 kroner per dag.

Hywind Skottland

Total omsetning for den norskbaserte fornybarnæringen var 70,1 milliarder kroner i 2022, en økning på seks prosent fra 65,8 milliarder kroner i 2021.

børs

Et enormt stor feilbud gjør at systemoperatørene i Norden ber om mer kraft.

RME stiller Statnett en rekke kritiske spørsmål om hva de gjør for å avbøte situasjonen.

kjøllefjord

Det planlegges over ti ganger så mye kraft i Finnmark som det er plass til i nettet.

Aker Verdal

Aker Solutions er et ingeniør- og prosjektselskap som sysselsetter 11.000 ansatte globalt, hvorav 8000 i Norge. Selskapet har ekspertise innen

åsen trafostasjon

Eviny Solutions inngår kontrakt med Statnett verdt ca. 120 millioner kroner.

trehjøringen

Eidsiva Bioenergi og Betong Øst erstatter fossil gass og olje med fornybar fjernvarme.

eu flagg

Esa har fått inn klage på at storskala norsk vannkraft må være offentlig eid.

rønningen

14 strømselskap må betale 100 000 i uken hvis de bryter loven igjen.

Rødts stortingsrepresentant Geir Jørgensen

Det vil Rødts Geir Jørgensen vite.

å energi

Etablerer gulv for utbytte de kommende fire årene.

enerfin

Betaler 21 milliarder kroner for engineering- og entreprenørselskap og sikrer seg mye ny kraftproduksjon.

– Det er bra å legge om til elektrifisering, men det er enda bedre hvis vi kan bruke restvarme, sier Statkraft-sjefen.

havvind

Statnett styrker sitt samarbeid med fem TSOer rundt Nordsjøen for å vurdere mulige hybride nettløsninger for havvind.

havvind

OED har mottatt sju søknader om å delta i auksjon om prosjektområde for havvind i Sørlige Nordsjø II.

solceller

Sommerstudenter fant potensial på 1 TWh i 113 næringsparker.

dverggås

Miljødirektoratet mener Statnett må søke dispensasjon for Skaidi-Lebesby, og advarer om oppmerksomhet fra utlandet.