Fjernvarme

RUYTER

Likevel endte driftsresultatet i minus 142 millioner kroner.

Vil frigjøre 10 GWh elektrisk kapasitet.

holo

NVE mener at hele kraftbransjen kan lære av Tafjord Kraftvarme.

Anne-Berit Salen

Energitekniker slo alarm i kuldeperioden i desember i fjor.

For første gang etablerer Eidsiva Bioenergi seg utenfor hjemfylket.

Syv personer skal være skadd etter en brann i bygget til Returkraft nord for Kristiansand.

agder fjernvarme

Samler fjernvarme og bioenergi i et nytt konsern.

fjernvarme

Foreløpige tall viser at klimagassutslippene sank med 3,2 prosent i 2020 sammenlignet med 2019.

skien fjernvarme

Skagerak Varme kjøper hele Skien Fjernvarme AS, og planlegger å bygge ut.

datasenter

Advarer mot strengere regler for utnyttelse av spillvarme enn i konkurrent-landene.

Akershus Energipark

Eidsiva Bioenergi og Akershus Energi blir medeiere.

fjernvarme

Enova støtter ni nye fjernvarmeprosjekter.

byggeplass

Regjeringen vil innføre forbud fra 2022.

Trygve Mellvang Tomren-Berg

Trygve Mellvang Tomren-Berg tar over som daglig leder etter Heidi Juhler.

Eidsiva

Tar over varmesentral i Brumunddal.