Ikke-fornybare energikilder

Nybø

OECD forhandler om å stramme inn på eksportfinansiering av kullkraftverk. Norge stiller seg bak et forslag om å innføre et forbud i avtalen.

grane

På Haugalandet er Håvik trafostasjon uaktuell for å forsyne Balder, Grane og Ringhorne, men Gismarvik er aktuell når ledningen til Blåfalli står klar, ifølge Statnett.

øyvind lie

To rapporter fra Det internasjonale energibyrået (IEA) gjør at de mange oljelobbyistene i Norge må jobbe hardere for føden.

melkøya

Salt sjøvann skadet utstyr under slukningsarbeidet, oppstarten er utsatt til 31. mars 2022.

troll vest

Equinor har levert utbyggingsplaner som vil kreve opptil 116 MW fra Kollsnes.

kullkraftverk longyearbyen

OED sier nei, fordi de vil bygge nytt kraftvarmeverk kombinert med fornybart.

draugen

Okea planlegger kraft fra land på Fosen.

Sleipner

Settes i drift neste år.

riinghorne

Vår Energi har sendt forespørsel til Statnett om kapasitet fra Karmøy fra 2026-2027.

Longyear Energiverk

Forsyningssikkerheten er viktigst når det gamle kullkraftverket erstattes, ifølge energiminister Tina Bru.

Moorburg

Får kompensasjon fra tyske myndigheter.

Urban Reserve

Inngår avtale om optimalisering av urban portefølje i Storbritannia.

tørke

Covid-19 bremser energiforbruket, men ikke nok.

Olkiluoto 3

Skulle startet i 2010, nå er reaktoren ytterligere elleve måneder forsinket.

Anders Opedal

Den nye konsernsjefen Anders Opedal får 9,1 millioner i grunnlønn.