Ikke-fornybare energikilder

kullkraftverk longyearbyen

OED sier nei, fordi de vil bygge nytt kraftvarmeverk kombinert med fornybart.

Okea planlegger kraft fra land på Fosen.

Sleipner

Settes i drift neste år.

riinghorne

Vår Energi har sendt forespørsel til Statnett om kapasitet fra Karmøy fra 2026-2027.

Longyear Energiverk

Forsyningssikkerheten er viktigst når det gamle kullkraftverket erstattes, ifølge energiminister Tina Bru.

Moorburg

Får kompensasjon fra tyske myndigheter.

Urban Reserve

Inngår avtale om optimalisering av urban portefølje i Storbritannia.

tørke

Covid-19 bremser energiforbruket, men ikke nok.

Olkiluoto 3

Skulle startet i 2010, nå er reaktoren ytterligere elleve måneder forsinket.

Anders Opedal

Den nye konsernsjefen Anders Opedal får 9,1 millioner i grunnlønn.