energiteknikk

NVE gir tillatelse til fornying av kraftledningen mellom Kvandal og Kanstadbotn.

– Normalt har det vært rolig på vinteren. Men vi har opplevd både to og tre flommer, sier prosjektleder Viggo Olsen i Clemens Kraft.

Norgesnett vil ta i bruk et nytt GIS-verktøy for å effektivisere og kvalitetssikre skogsryddingsjobben til nettselskapet.

Har sendt saken til OED for endelig avgjørelse.

tog

Med en femårig avtale prissikrer svenske Vattenfall leveranse av 1,1 TWh av strømforbruket til Bane Nor i Norge.

Gjennomfører omfattende tiltak for å hindre koronasmitte.

Ber OED om å få lage pilotprosjekt uten konsekvensutredning og ny konsesjon.

kjetil lund

For å håndtere situasjon med økt spredning av koronavirus.

norned

Kritiske til NVEs reguleringsforslag.

Energi Norge er fornøyd.

havvind

ABB i Norge har vunnet en ordre på 10,6 millioner euro til DolWin5 (Epsilon).

I en skrivebordstudie avdekket forskere et stort potensial for flere nye og svært interessante prosjekter i Mandalsvassdraget.

En mann i 30-årene er dømt til 75 dagers fengsel for å ha forfulgt og skremt en ingeniør fra Trønderenergi som jobbet vindparken på Frøya.

Elektrisk drift av alle tog på Nordlandsbanen kan oppnås for en firedel av prisen, hvis man bruker del-elektrifisering og tog med batteripakker, viser nye beregninger.

Equinor forutsetter økt kraftutbygging for elektrifiseringen av sine anlegg, vil ikke bygge vindkraft på land selv, men avviser at dette øker kraftprisene.

nett

Rekordhøy vannkraftproduksjon og god operasjonell drift er de viktigste faktorene til at Lyse fikk et resultat på 1,1 milliarder kroner. Konsernet utbetaler totalt 715 millioner kroner for 2018 til de 16 eierkommunene i Sør-Rogaland.

I statsbudsjettet for 2019 varsler regjeringen en ny økning av grunnrenteskattesatsen fra 35,7 til 37 prosent. Forslaget vil føre til lavere eiendomsskatteinntekter fra vannkraftanlegg.