Stikkord: Småkraft AS

sagen

Espen Sagen vender tilbake til kraftbransjen.   

Holsen kraftverk

«Et av de beste småkraftverk vi har sett på lenge».

Bordalselva

Sikrer seg 11 nye GWh.

venna kraftverk

Gryta kraftverk i Rindal og Venna kraftverk i Snillfjord gir selskapet over 12 nye GWh.

måren kraftverk

Får ansvaret for tilsyn og vedlikehold av 46 småkraftverk.

Inntak Ritaelva

Rasfare og krevende adkomst førte til at Nordkraft forsøker en ny løsning på inntaket til to småkraftverk i Ullsfjord.

tveito

David Inge Tveito erstatter Sigbjørn Rabbe.

Valdra kraftverk

Kjøper alle aksjene, inngår 50 års leieavtale med grunneierne.

furegardane

Øker kapitalen med 172 millioner kroner for å finansiere oppkjøp og utvidelsesprosjekter.

Karina Halstensen Birkelund kommer fra BKK.

Bruvollelva

Øker produksjonen i Bruvollelva kraftverk til en svært hyggelig pris.

Joakim Johnsen

Erstatter Jan Erik Schulien.

furegardane

Har nesten tredoblet størrelsen siden 2017.

Fossåa

Småkraft AS og 15 grunneiere er enige om å bygge ut Fossåa i Sør-Fron.

småkraft

Klart for 25,1 GWh regulerbar produksjon i Gratangen.

Flørli Lysefjorden

Småkraft AS fikk ikke kabel-tilknytning over Lysefjorden til to verk.

Jørgen Hundven

Jørgen Hundven ansatt som ny direktør for operasjoner.

Trolleholselva

OED gjør om NVE-vedtak.