Stikkord: Småkraft AS

straume

Småkraft AS har kjøpt alle aksjene i Straume Kraftverk AS, og har nådd 1,5 TWh i samlet årlig produksjon.

Sikrer seg 6,7 GWh i Sunnfjord.

Skinnvik

Skinnvik kraftverk på 3,36 GWh har to turbiner for å oppnå optimal virkningsgrad.

råssåfoss

Sikrer seg 19,1 GWh ny produksjon.

vann

Småkraft har signert avtale med Energi Teknikk og Captiva Asset Management om å tre inn i Proxima Hydrotech.

Småkraft

Avtalen har en verdi på nesten en halv milliard kroner.

småkraft

Fikk utvidet resultat på minus 217 millioner kroner. Driftsresultatet ble imidlertid positivt, og «kun» halvert fra 2019.

kaldåga

Men det må ikke forveksles med Helgeland Krafts verk med samme navn, i samme fylke.

joka

Sikrer seg 7 GWh i Nissedal i Øvre Telemark og ytterligere 7 GWh i Sogn og Fjordane.

sagen

Espen Sagen vender tilbake til kraftbransjen.   

Holsen kraftverk

«Et av de beste småkraftverk vi har sett på lenge».

Bordalselva

Sikrer seg 11 nye GWh.

venna kraftverk

Gryta kraftverk i Rindal og Venna kraftverk i Snillfjord gir selskapet over 12 nye GWh.

måren kraftverk

Får ansvaret for tilsyn og vedlikehold av 46 småkraftverk.

Inntak Ritaelva

Rasfare og krevende adkomst førte til at Nordkraft forsøker en ny løsning på inntaket til to småkraftverk i Ullsfjord.

tveito

David Inge Tveito erstatter Sigbjørn Rabbe.

Valdra kraftverk

Kjøper alle aksjene, inngår 50 års leieavtale med grunneierne.

furegardane

Øker kapitalen med 172 millioner kroner for å finansiere oppkjøp og utvidelsesprosjekter.

Karina Halstensen Birkelund kommer fra BKK.