Stikkord: Lyse

En gjeng kraftverksveteraner på Tonstad er i ferd med å få nytt liv i gamle Finså kraftverk, etter at det har stått stille i nesten 60 år.

lyse

Planleggerne i Lyse Produksjon får en helt annen og mye mer kompleks og utfordrende hverdag når de til høsten overtar hele produksjonsplanleggingen av Røldal-Suldal-kraftverkene.

Flørli

Nevrale nettverk er hjernens egen «teknologi». Lyse Produksjon tester produksjonsplanlegging med dette i to av sine produksjonsanlegg.

Lyse Elnett tester sensorteknologi fra Hitachi ABB Power Grids i et pilotprosjekt på Ullandhaug transformatorstasjon i Stavanger.

siemens berlin

Inngår stor avtale med Siemens.

Kryssende linjer

Dagens 50 kV-forbindelse har ikke nok kapasitet til det økende forbruket.

datasenter

Advarer mot strengere regler for utnyttelse av spillvarme enn i konkurrent-landene.

nygaard

Lyse prioriterer stabilitet for eierne og betaler ut 276 millioner kroner mer i utbytte enn de tjente.

lysebotn.

Av et resultat etter skatt for fjerde kvartal på 7,28 milliarder kroner, kom 5,30 milliarder fra gevinster fra Lyse-transaksjonen.

elbil lading

Lyses selskap Smartly har inngått en rammeavtale med Bane Nor Eiendom om etablering og drift av ladeløsninger ved jernbanestasjoner over hele landet.

Lyse og Forus Energigjenvinning og har signert en intensjonsavtale med Aker Carbon Capture for å vurdere muligheter for et komplett CO2-fangst og -lagringsanlegg i Stavanger/Sandnes-regionen.

datek

Går inn med 50 millioner kroner i Lillestrøm-selskap.

samarbeid

Skal spare penger på innkjøp, IT og kundetjenester, men fusjon skal ikke være aktuelt.

blueday

Tar eierskap i lokalt selskap med kompetanse innen elektrifisering.

lysebotn.

Er landets tredje største produksjonsselskap.

unngår hjemfall

Dermed hjemfaller ikke Røldal-Suldal til staten i 2022.

Lyse har bestilt kapasitet i nettet.

Flørli Lysefjorden

Småkraft AS fikk ikke kabel-tilknytning over Lysefjorden til to verk.