Vannkraft

Trollheim kraftverk

Trollheim kraftverk får fortsette med effektkjøring for å opprettholde forsyningssikkerheten.

statkraft hovedkontor

For «grove» brudd på manøvreringsreglementet i magasinene Nibbehøl og Tyssehøl i Tyssovassdraget i Ullensvang.

tina bru

– Vi opplevde vilje til å lytte, sier Tina Bru etter et klimamøte med EU-kommisjonen.

brytermontasje

Ville endre formuleringen «på kort sikt» for å styrke forsyningssikkerheten. OED sier nei, og mener definisjonen er god nok.

Straumsmo

Har sendt OED fakta om vilkårsrevisjonene av Trollheim, Aura og Straumsmo og Innset kraftverk.

Tokke

Omexom og Hitachi ABB gjør jobben sammen.

vindpark

Ved utgangen av 4. kvartal 2020 var det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 45,0 TWh.

knut kroepelien

Men da trengs nye vindkraftkonsesjoner og bedre betingelser for vannkraften, mener Energi Norge-sjefen.

rynning-tønnesen

Det er nok kraft til å elektrifisere både Herøya og sokkelen, ifølge Statkraft-sjefen.

tønnesen

Et tilfredsstillende resultat, gitt de svært lave kraftprisene, sier Christian Rynning-Tønnesen.

Bjerkreim

Årsaken er at det bygges mindre vindkraft.

hass

Inge Hass (49) har begynt som ny kraftverksjef for Statkraft i Sogn kraftverksgruppe.

evenstad

Lave spotpriser ga både lav grunnrenteskatt og lave tapskostnader i nettet, og et bedre resultat enn i 2019.

Åslaug Haga

Åslaug Hage hevder hun «møtte oljeveggen» i et departement med «lite kompetanse» ikke bare innen ny fornybar energi, men også innen vannkraft.

lysebotn.

Av et resultat etter skatt for fjerde kvartal på 7,28 milliarder kroner, kom 5,30 milliarder fra gevinster fra Lyse-transaksjonen.

Tokke

NVE estimerer nåverditapet til 283 millioner kroner.

Mæland

Oppretter en «svært snever» søknadsbasert ordning for utlendinger med viktig spesialkompetanse.

Vesle Kjela

Statkraft kryster drøyt 40 GWh mer kraft ut av Tokke-vassdraget med minimale naturinngrep.

Sarpefossen

En eldre damluke i Sarpefoss havarerte før jul. Dameiere bør inspisere samme type luker og vurdere å bytte for å unngå samme hendelse.