premium

Kari Ekelund Thørud er valgt inn i styret i Europex.

Fjordkraft

Færre egne strømkunder.

ringhals

På grunn av lav kraftpris.

Behovet for nettutbygging bør være avklart før NVE gir vindkraftkonsesjoner, ifølge Statnett.

– Et stort steg for norsk havvindindustri.

Enova støtter områdeutbygging.

Distriktsenergi er fornøyd.

NGKU bygger spesialkonstruert inntak til Mork kraftverk i Lærdal.

Skal håndtere store krefter i Erdalsvassdraget.

Storheia

Men OED kan ikke love raskere saksbehandling.

Tysklands ambassadør kommer med påstand om forskjellsbehandling og dårlig investeringssikkerhet for utlendinger i Norge, og nevner ordet «rettssak».

Totalt byttet norske husholdninger strømleverandør nesten 600.000 ganger i 2019.

varmepumpe

Ni av ti varmepumpebedrifter opplever svikt i etterspørselen, ifølge undersøkelse fra Novap.

På grunn av koronasituasjonen.

Anslår at datasentre vil bruke 3-8 TWh i 2040.

Alle utbyggingsplaner godkjent.

vann

På til sammen 37,3 GWh.

Hydro iverksetter korona-tiltak.