Solceller

Solenergiklyngen oppfordrer det offentlige til å installere solkraft.

Northern Lights

Har levert PUD for Northern Lights.

Vi har sendt ut midlertidige passord.

Coanda-inntak

Men eierne er likevel tilfredse.

Etter nye kontrakter.

Tilsyn ved Boenfoss

Etter korona-pause.

Kraftinvesteringer i Norden

Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.

ANNONSE
ANNONSE

vindturbin

NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland.

Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.

En gjeng kraftverksveteraner på Tonstad er i ferd med å få nytt liv i gamle Finså kraftverk, etter at det har stått stille i nesten...

Fredag brøt det ut brann i en batteripark i Australia. Først i går slukket brannen.

Smisto tunnel

Over to års forsinkelser og en rettstvist om flere hundre millioner kroner forsinker flere andre utbyggingsprosjekter i Nordland.

Energi-Norge er preget av høy stabilitet, men også høy sårbarhet. For Nepal er situasjonen motsatt.

Den svenske kjernereaktoren Forsmark 1 er klart for nytt driftsår etter tilsyn og revisjon.

Har utviklet et verktøy som kan prognosere effektflyt basert på sanntidsdata.

Har utviklet et verktøy som kan prognosere effektflyt basert på sanntidsdata.

Elvia møter 32 grunneiere i en rettsprosess for å fastsette kompensasjon og andre betingelser rundt oppgradering av flere ledninger i Innlandet fylke.

ANNONSE

Equinor og tre europeiske energipartnere skal samarbeide om gigantisk hydrogenanlegg i Nordsjøen.

Generatorhavarier står for tre firedeler av forsikringsutbetalingene til småkraftprodusenter. En mobil testrigg kan redusere problemet.

Statnett har bedt NVE om å slippe eieransvar for å unngå merkostnader for en ledning og en transformator i Telemark. Det får de neppe.

Statkraft oppnådde et historisk høyt underliggende driftsresultat for et andre kvartal. Det sterke resultatet har styrket Statkraft’s finansielle kapasitet og evne til å levere på...

Reguleringsmyndigheten mener Statnett ikke informerer markedet godt nok om kapasitet og flytretning på kabelforbindelsene med utlandet.

Equinor går sammen med RES og Green Giraffe i et samarbeid om å by på og prosjektere flytende havvindprosjekter i kommende franske utlysninger.

ice mate

Skal spare penger ved å slippe å tappe ned magasinene om vinteren.

​Må regne på kraftsystemet i sanntid.