Solceller

Solenergiklyngen oppfordrer det offentlige til å installere solkraft.

Northern Lights

Har levert PUD for Northern Lights.

Vi har sendt ut midlertidige passord.

Coanda-inntak

Men eierne er likevel tilfredse.

Etter nye kontrakter.

Tilsyn ved Boenfoss

Etter korona-pause.

Kraftinvesteringer i Norden

Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.

ANNONSE
ANNONSE

vindturbin

NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland.

Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.

stolpe

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var på rekordhøye 117,2 øre/kWh i 1. kvartal 2022.

finland

Men landet forventer å være selvforsynt allerede neste år, blant annet takket være mye ny vindkraft.

Annonse

Elektrifiseringen av samfunnet skaper et større effektbehov, som igjen fører til utfordringer med å overføre strøm dit den skal brukes. Nå peker ny forskning på dynamisk kapasitet som en løsning.

veerme

Men et trafohavari gjorde at resultatet for 2021 likevel ikke ble optimalt.

nord pool

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner i økte bevilgninger for å styrke kunnskapen og kapasiteten til å analysere kraftmarkedet og energisystemene.

natt strøm

Økte kostnader til nett-tap og overliggende nett for Elvia sammenlignet med samme periode i fjor, reduserte Eidsiva-konsernets resultat etter skatt i første kvartal fra 794 millioner til 162 millioner kroner.

natt strøm

Økte kostnader til nett-tap og overliggende nett for Elvia sammenlignet med samme periode i fjor, reduserte Eidsiva-konsernets resultat etter skatt i første kvartal fra 794 millioner til 162 millioner kroner.

Kreosotimpregnerte trestolper kan bli forbudt allerede i 2023. Noen leverandører kan allerede levere miljøvennlige alternativer.

ANNONSE
borten moe

Regjeringen foreslår å bruke 25 millioner kroner på forsking på kjernefysikk og kjernekjemi.

aasland

Regjeringen foreslår å bevilge 65 millioner kroner til kartlegging av havbunnen i utlysningsområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Blyverket

– Dette gjør at vi kan videreutvikle tjenesten, sier Inger Lise Blyverket.

haraldrud

En kald vinter bidro til et rekordhøyt forbruk av fjernvarme i 2021 til tross for at fjernvarmeprisene aldri har vært høyere.

melkøya

De kvotepliktige utslippene i Norge gikk ned med 2,5 prosent i 2021. Nedgangen skyldes at Hammerfest LNG ikke var i drift, korona og klimatiltak.

havvind pk

Regjeringen vil ha tildele 30.000 MW havvind innen 2040.

Flatenfoss kraftverk

Reduserte kraftproduksjonen, men tredoblet vannkraftresultatet.

​Må regne på kraftsystemet i sanntid.