Solceller

Solenergiklyngen oppfordrer det offentlige til å installere solkraft.

Northern Lights

Har levert PUD for Northern Lights.

Vi har sendt ut midlertidige passord.

Coanda-inntak

Men eierne er likevel tilfredse.

Etter nye kontrakter.

Tilsyn ved Boenfoss

Etter korona-pause.

Kraftinvesteringer i Norden

Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.

ANNONSE
ANNONSE

vindturbin

NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland.

Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.

Bergen

Miljødirektoratet mener Statnett må referere tydeligere til unntaksregelen for å slippe tilkobling av nytt forbruk ved Bergen.

Sogn trafostasjon

Men OED åpner for at kablene kan ha negativ verdi slik at Elvia bidrar med saneringskostnadene.

andmyran

Utbygger krevde 300 millioner kroner i erstatning for byggenekt.

energiøy

Energinet og 50Hertz ser på muligheten for å overføre 2 GW vindkraft fra energiøy.

Den gjennomsnittlige norske kraftprisen i fjor endte på 9,7 øre/kWh.

storm

Ekstremværet Frank i nord og vind og snø i sør skaper problemer.

storm

Ekstremværet Frank i nord og vind og snø i sør skaper problemer.

bkk

Får 618 millioner kroner for aksjene.

ANNONSE
statkraft hovedkontor

Skal administrere irske energilagringsprosjekter.

Ventes å treffe Nord-Norge spesielt hardt.

solberg moxnes

– Det kan godt tenkes at litt mildere vær og fulle magasiner gjør at prisen blir lavere om ikke så altfor lenge, sier Erna Solberg.

Fem år etter oppstarten er selskapet klar til å ta det neste steget.

samarbeid

Skal spare penger på innkjøp, IT og kundetjenester, men fusjon skal ikke være aktuelt.

blueday

Tar eierskap i lokalt selskap med kompetanse innen elektrifisering.

Freim kraftverk

Solgte fem småkraftverk, satser isteden på utvikling, drift og vedlikehold.

​Må regne på kraftsystemet i sanntid.