Småkraft

Bruvollelva

Øker produksjonen i Bruvollelva kraftverk til en svært hyggelig pris.

småkraft

Ville gitt for store negative konsekvenser for landskap og friluftsliv.

rørgate

Utenlandske investorer driver opp prisene på utbygde småkraftverk til over 6 kr/kWh.

Småkraft

60 småkraftverk er under bygging, det største antallet siden NVE startet registreringen.

Joakim Johnsen

Erstatter Jan Erik Schulien.

vann

Legger vekt på god beliggenhet for krafteksport.

furegardane

Har nesten tredoblet størrelsen siden 2017.

Rein Husebø og Askjell Tonstad

Skal bore vannveier med større diameter til småkraftverk.

Fossåa

Småkraft AS og 15 grunneiere er enige om å bygge ut Fossåa i Sør-Fron.

småkraft

Har inngått intensjonsavtale om å kjøpe verk ved reservoar med lagringskapasitet.

Herand

Med peltonturbin på 24 MW blir Herand kraftverk Forte Vannkrafts største verk.

med wolfram

Tinfos tester om belegg av wolframkarbid reduserer slitasjen på turbinene.

normeland

Stor økning i Norges kraftproduksjon.

Clemens Kraft

Fra august starter Tage Karlsen og Petter Skogvoll.

Boen

Utløpsfristen nærmer seg for flere.

småkraft

Klart for 25,1 GWh regulerbar produksjon i Gratangen.

Vidar Borhaug

Vil bli elektromekanisk leverandør, snuser på kaplan-markedet i Sverige.

Flørli Lysefjorden

Småkraft AS fikk ikke kabel-tilknytning over Lysefjorden til to verk.

Jørgen Hundven

Jørgen Hundven ansatt som ny direktør for operasjoner.