Som første selskap i Norge lanserer Storebrand et fossilfritt indeksnært aksjefond. – Dette er et folkefond for dem som ønsker å investere klimasmart uten å ta mer risiko, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.
Fredag, 28 april, 2017 - 09:02
18.100 eldre veilys i 11 kommuner skal skiftes ut med LED-lys. De nye lysene gir både bedre lys og bruker mindre strøm enn dagens belysning.
Fredag, 28 april, 2017 - 09:09
Konsernregnskapet til Akershus Energi viser et resultat etter skatt korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter på 138 millioner kroner i 2016, mot 128 millioner kroner i 2015.
Fredag, 28 april, 2017 - 09:21
Gjennom prosjektet Sterk skog håper Agder Energi Nett å kunne identifisere hvilke trær som kan velte over strømlinjene, og på den måten redusere både antall strømbrudd og kostnader.
Torsdag, 27 april, 2017 - 09:35
TrønderEnergi gikk med 282 millioner kroner i pluss (etter skatt) i 2016, mot null i 2015. Den markante resultatforbedringen skyldes først og fremst høyere kraftpris og et målrettet og strukturert arbeid med forbedring i hele konsernet.
Fredag, 28 april, 2017 - 09:29
Årsresultatet i 2016 ble 38 MNOK, mot et negativt resultat på 241 millioner i 2015. Resultatet er påvirket av høyere oppnådd salgspris, god produksjon samt salgsgevinst innen vindkraftområdet.
Onsdag, 26 april, 2017 - 09:02
Sjefen i Nordkraft vil gjøre Narvik til et kraftsentrum for nordnorsk fornybar energi, skriver defo.no.
Torsdag, 27 april, 2017 - 09:00

Nyhetsbrev

Meld deg på og motta vårt gratis nyhetsbrev hver torsdag

NTE-konsernet leverte i 2016 et driftsresultat på 509 millioner kroner. Driftsresultatet er 73 millioner svakere enn i 2015, først og fremst på grunn av mindre tilsig og dermed betydelig lavere energiproduksjonen enn året før. Den underliggende driften er god i alle virksomhetsområder.
Torsdag, 27 april, 2017 - 09:45
Fredagskommentar:
I en verden hvor ny teknologi popper opp alle veier gjelder det å holde tungen rett i munnen. Vi kan på ingen måte fri oss fra den eksisterende elektriske infrastrukturen, med alt dens innhold av velprøvde produkter og systemer som med mer enn 99 prosents leveringssikkerhet gir kraft til samfunnsmessig stabilitet og utvikling.
Fredag, 28 april, 2017 - 09:38
Hege Jortveit er ansatt som ny administrerende direktør i Agder Energi Varme. Hun ser frem til å bidra til å videreutvikle selskapet som leverer klimavennlig fjernvarme og fjernkjøling på Agder.
Onsdag, 26 april, 2017 - 09:30
Strømleverandøren Fjordkraft blir leverandør av mobiltelefoni, og utfordrer de etablerte mobilaktørene med ekstra lave priser til sine strømkunder.
Onsdag, 26 april, 2017 - 08:52
Oslo kommune har i dag offentliggjort en betydelig omstrukturering av kommunens eierskap i energisektoren. Som ledd i dette kommer E-CO Energi Holding til å erverve 90 prosent av aksjene i Hafslund ASA etter at annen virksomhet enn produksjon av vannkraft er skilt ut av dette selskapet. En slik overtakelse betyr at E-CO Energis produksjon øker fra 10 til ca. 13 TWh.
Onsdag, 26 april, 2017 - 10:30
Rådgivningsselskapet EC Group har gjennomført en undersøkelse blant norske nettselskaper for å kartlegge behovet for forenkling av prosessen med nettilknytning. Konklusjonen er at det meste – bortsett fra beregning av anleggsbidrag – fungerer fint.
Torsdag, 27 april, 2017 - 09:25
- Alt i alt styrkes det offentlig eierskapet og det er positivt, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.
Torsdag, 27 april, 2017 - 09:06
De økonomiske resultatene for Glitre Energi i 2016 viser et konsernresultat etter skatt på 253, tilnærmet en fordobling sammenlignet med 2015. Styret foreslår et utbytte til eierne etter skatt på 127 millioner kroner.
Torsdag, 27 april, 2017 - 09:18
Oslo kommune og Fortum, som eier aksjer som til sammen representerer 87,8 % av kapitalen og 91,3 % av stemmene i Hafslund ASA, har meddelt styret i Hafslund ASA at de er kommet til følgende enighet:
Onsdag, 26 april, 2017 - 09:21
Lengden på kraftnettet i Norge tilsvarer ti ganger Jordens omkrets. Det er krevende å overvåke. Nå utvikler NTNU-studenter en langtrekkende drone med kunstig intelligens som kan gjøre jobben enklere.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 08:57
Agder Energi oppgraderer jevnlig sine dammer for å tilfredsstille gjeldende myndighetskrav med hensyn til sikkerhet. Dette reduserer risikoen for vanntap og at produksjonen opprettholdes.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 09:09