Det totale forbruket av energiprodukter i norsk økonomi var 553 TWh i 2016, en nedgang på 7 prosent fra året før. Dette skyldes i hovedsak nedgang i forbruket i industrien på 13 prosent.
Onsdag, 28 juni, 2017 - 09:02
Ingelise Arntsen er valgt som nytt styremedlem i Statkraft. Arntsen erstatter Helene Biström som trer ut av styret.
Onsdag, 28 juni, 2017 - 09:07
Det ble kjøpt opprinnelsesgarantier for 21 TWh (16 prosent) av kraftforbruket i 2016, mot 19 TWh (15 prosent) året før. Det viser NVEs varedeklarasjon.
Onsdag, 28 juni, 2017 - 09:15
Eidsiva Vannkraft overtar driftsoppgaver for Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB). De ansatte i GLB overføres Eidsiva Vannkraft 1. juli.
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 09:04
De største optimistenes spådommer om verdens bruk av solenergi er allerede tidoblet. Og det er kullkraft-giganten Kina som leder an.
Onsdag, 28 juni, 2017 - 09:23
Lyse og Atea har tatt initiativet til et pilotprosjekt sammen med Stavanger kommune og Stavanger Sentrum AS om å teste ny teknologi i sentrum. Dette skal gjøre Stavanger til en av de smarteste byene i landet.
Mandag, 26 juni, 2017 - 09:33
Rainpower inngår utvidet industrielt samarbeid med kinesiske ZHEFU Hydro.
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 08:49

Nyhetsbrev

Meld deg på og motta vårt gratis nyhetsbrev annen hver torsdag

Kvikne og Rennebu Kraftlag (KRK) overdrar virksomhet til TrønderEnergi
Mandag, 26 juni, 2017 - 09:13
Fredagskommentar:
Språket er den viktigste kulturbæreren i samfunnet vårt. Det er det som binder oss sammen som folk og nasjon. Vi må ikke la oss forlede til å tro noe annet.
Fredag, 23 juni, 2017 - 12:06
De tre første vindturbinene er nå montert på det flytende fundamentet på Stord, klart for tauing til verdens første flytende vindpark utenfor skotskekysten. Alle fem skal på plass i løpet av juli.
Fredag, 23 juni, 2017 - 13:58
Konserndirektør Produksjon i BKK, Wenche Teigland vil overta som direktør i BKK Nett etter Thor André Berg. Berg har ønsket å gå av som nettdirektør for å jobbe med strategi og rammevilkår i energikonsernet.
Mandag, 26 juni, 2017 - 09:20
Generalforsamlingene i Haugaland Kraft AS og Skånevik Ølen Kraftlag AS (SØK) har vedtatt å integrere SØK inn i Haugaland Kraft
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 08:56
Statnett publiserte en redegjørelse om selskapets kostnadsutvikling i Årsrapport 2016. NVE ønsker innspill på om redegjørelsen gir en god forståelse av kostnadsutviklingen i Statnett og årsakene til utviklingen.
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 09:10
Sunnfjord Energi AS har i statsråd fått tillatelse til å bygge Jølstra kraftverk med tilhørende 132 kilovolt (kV) jordkabel i Jølster og Førde kommuner.
Torsdag, 22 juni, 2017 - 10:14
Lyse AS har inngått en avtale med Gasum OY om salg av 19 prosent av aksjene i Skangas AS.
Fredag, 23 juni, 2017 - 09:34
Med Miljøkraft Nordland som oppdragsgiver skal Sweco prosjektere småkraftverk i Rana og Hattfjelldal kommuner.
Fredag, 23 juni, 2017 - 09:44
Metodebladet er utgitt i samarbeid med REN, i forbindelse med Metodedagene i Drammen Travpark 14. og 15. juni.
Onsdag, 14 juni, 2017 - 16:15
Det er sommer og stor graveaktivitet. Blant annet graves det mye i forbindelse med fiberlegging. Det kan være farlig av mange årsaker, og en av dem er strømnettet.
Fredag, 23 juni, 2017 - 09:24