Olje- og energiminister Terje Søviknes kunngjorde i går at statens nye investeringsselskap, «Fornybar AS», skal legges til Stavanger-regionen.
Fredag, 24 februar, 2017 - 08:54
BKK oppfordrer alle som skal ferdes på og nær islagte vann om å være oppmerksom på usikker is og åpne råker.
Tirsdag, 21 februar, 2017 - 08:08
Foreløpig årsresultat for Helgeland Kraft 2016 ble 132 millioner kroner, som er 8 millioner kroner svakere enn året før.
Fredag, 24 februar, 2017 - 09:07
Mandag 20. februar ble Jøssang kraftstasjon ved Notvik i Strand kommune satt delvis under vann.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 10:08
Den gjennomsnittlige strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 31,6 øre/kWh i 2016. Dette er en økning på 18 prosent sammenlignet med i 2015.
Fredag, 24 februar, 2017 - 09:01
Statnett vil starte opp bygging av Bjerkreim transformatorstasjon i Rogaland. Stasjonen vil knytte de vindkraftparkene som skal bygges i Bjerkreim til det landsdekkende sentralnettet.
Onsdag, 22 februar, 2017 - 08:38
Nyopprettede SINTEF Ocean og NGI (Norges Geotekniske Institutt) har inngått samarbeidsavtale. Avtalen skal blant annet styrke og utvide det gjensidige samarbeid og forskning innen offshore vindkraft.
Tirsdag, 21 februar, 2017 - 08:02

Nyhetsbrev

Meld deg på og motta vårt gratis nyhetsbrev hver torsdag

Navn
E-post
Drammen satser stort på miljøvennlig kollektivtransport. Brakar og Siemens har signert en avtale som sikrer de helelektriske bussene strøm.
Onsdag, 22 februar, 2017 - 08:30
Fredagskommentar:
Dersom et marked skal fungere må det være åpent for fri konkurranse. Det er privatkapitalismens bud nummer en. I så måte har spesielt landets nettselskaper mye å lære.
Fredag, 24 februar, 2017 - 09:17
BKK skal fra nå av ikke kjøpe flere fossildrevne personbiler. Vattenfall vil skifte ut alle sine 3500 person- og varebiler i Sverige, Tyskland og Nederland med fossilfrie kjøretøyer innen 2022.
Onsdag, 22 februar, 2017 - 07:58
Varmepumpemarkedet i Norge vokste 12 prosent i fjor, og det er nå installert mer enn 900 000 varmepumper i norske bygninger.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:40
Energi Teknikk AS er tildelt en kontrakt fra SKL på levering av komplett elektromekanisk utrustning til Helgheim Huus kraftverk i Jølster kommune i Sogn og Fjordane.
Tirsdag, 21 februar, 2017 - 08:29
Olje- og energidepartementet (OED) foreslår å modernisere to sentrale lover om vannkraft fra 1917. Energi Norge ser det som positivt at lovene nå gjøres mer tilgengelige gjennom språklige oppdateringer og opprydding i lovteksten.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:47
NVE gjev løyve til Tynjadalen og Fosseteigen kraftverk i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. Øvre Kvemma kraftverk får ikkje løyve.
Tirsdag, 21 februar, 2017 - 08:14
Bravida, Nordens ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester, omsatte for 14,8 milliarder SEK i 2016. Det norske selskapets driftsresultat ble på 220 millioner NOK og hadde da en resultatmargin på 7,1 prosent.
Fredag, 24 februar, 2017 - 09:24
Etter noen år lengre ned i rekken har danske Vestas gjenerobret førsteplassen på listen over verdens største vindturbinprodusenter.
Tirsdag, 21 februar, 2017 - 07:56
Virksomhetene anslår høyere samlede investeringer for 2017 innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning sammenlignet med anslag gitt i forrige måling. Høyest er anslagene innen kraftforsyning.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:32
Bransjeorganisasjonen Svensk vindenergi regner med at utbyggingen av vindkraft blir halvert fra 2017 til 2020 sammenlignet med forrige treårsperiode.
Tirsdag, 21 februar, 2017 - 12:57